AKTUÁLNÍ PROJEKTY
Každoročně se skupiny studentů naší školy účastní různých projektů. Informace o jednotlivých projektech průběžně doplňujeme. Některé projekty jsou krátkodobé, nekteré probíhají naopak několik let, některé projekty jsou mezinárodní.
PROJEKT CESTA
Projekt je určen pro studenty primy až kvarty. Studenti se projektu účastní dobrovolně, úkoly plní ve svém volném čase, na některých úkolech pracují v hodinách informatiky a výpočetní techniky. Každý týden je pro studenty připraveno zadání dalšího úkolu.
Vydej se s námi na CESTU za poznáním, která Tě provede labyrintem nástrah, které Tě mohou potkat během Tvého dospívání. Pokud se zúčastníš naší soutěže, poznáš nejen sám sebe, své možnosti a schopnosti, ale získáš i spoustu nových znalostí a dovedností, které Ti mohou pomoci v mnoha životních situacích. Kromě toho, soutěžíme o hodnotné ceny!!!
Pravidla soutěže:

Část A – Zdolání CESTY
Začátek soutěže (zadání prvního úkolu)
Konec soutěže (odevzdání Cestovního deníku)

1) Tvůj úkol spočívá ve zdolání a vypracování 10 úkolů, jejichž zadání se dozvíš vždy v pondělí na nástěnce v 1. patře na chodbě.
2) Úkol zpracuješ podle své fantazie do sešitu – CESTOVNÍHO DENÍKU, který dostaneš po přihlášení do soutěže.
3) Přihlásit se můžeš v kabinetu SOŠ v 1. patře – J. Votavová.
4) Po ukončení soutěže, po splnění posledního úkolu, svůj Cestovní deník odevzdáš k vyhodnocení a posouzení Tvé práce.
5) Vyhodnocovat se bude nejen správnost Tvých odpovědí, ale i způsob zpracování Tvého Cestovního deníku.

Část B – Literární soutěž
Do literární soutěže se můžeš přihlásit i když se nezúčastníš Části A. Tvůj učitel českého jazyka Ti zadá téma a způsob zpracování literárního úkolu s termínem odevzdání. Vyhodnocení proběhne ve čtyřech kategoriích, podle tříd.

Část C – Výtvarná soutěž
Do výtvarné soutěže se také můžeš přihlásit individuálně. Téma Tvého díla by se mělo týkat upozornění na různá nebezpečí – drogy, alkohol, nakažlivá onemocnění, šikana, násilí apod.
Způsob zpracování je na Tobě, můžeš vyrobit plakát, letáček, model apod. Vyhodnocení proběhne ve dvou kategoriích: 1. kategorie - prima, sekunda
2. kategorie - tercie, kvarta


Úkol č. 1

a) Než se vydáš na cestu, musíš dobře poznat své schopnosti, které můžeš v životě využít. K tomu ti dopomůže vyplnění testu, který máš ve svém Cestovním deníku. Po jeho vyplnění napiš co si myslíš o výsledku, který Ti vyšel.

b) A protože jde o Tvou životní cestu, zakresli na osu Tvého života události, o kterých si myslíš, že byly a budou v Tvém životě důležité. Můžeš jí doplnit obrázky, kresbami, fotkami apod., podle Tvé fantazie.

Úkol č. 2

Tvůj druhý úkol spočívá ve vyhledání našich nejznámějších léčivých a jedovatých bylin. Popiš jejich účinky a využití. Svůj úkol doplň kresbami, výstřižky, apod.

Mgr. Jana Votavová
ČESKO-HOLANDSKÝ INTERKULTURNÍ PROGRAM
Již třetím rokem spolupracuje naše škola s holandskou Griftland College v Soestu. Toto městečko leží nedaleko Baarnu, který je partnerským městem Klášterce nad Ohří. V letošním roce proběhne v říjnu v pořadí již třetí pracovní setkání studentů obou škol v rámci realizace rozsáhlého poznávacího projektu, na kterém budou společně prezentovat kulturní a společenské zajímavosti obou zemí.
Tomuto setkání ovšem předchází několikaměsíční vzájemná elektronická komunikace, jejímž vyústěním je power-pointová prezentace o ČR a Holandsku. Cílem této spolupráce je nejenom rozvíjet komunikační dovednosti studentů, ale také pochopit mentalitu jiné evropské země, dozvědět se něco o reáliích Holandska a v neposlední řadě navázat nová přátelství.
Studenti z druhých, třetích a čtvrtých ročníků měli za úkol se v rámci vyučování (na české straně byl projekt připravován na hodinách anglické konverzace) i samostatně ve svém volném čase dozvědět o partnerské zahraniční zemi informace na zadané téma. Celkem bylo stanoveno takových témat dvacet, např.: Hudba, Jídlo, Typické volnočasové aktivity, Legendy, Filmy, Města, Slavní lidé, Slavné knihy nebo časopisy, Typické produkty apod. Ve skupinách potom obě strany navzájem komunikovaly pomocí e-mailů, případně dohledávaly některé údaje na internetu. Cílem bylo vytvořit ve skupinách krátkou Power-pointovou prezentaci, s jejíž pomocí by Češi představili holandské reálie ze zadaných oblastí a Holanďané zase naopak české. S touto prací svým svěřencům pomáhali a pomáhají Mgr. Vavroušková, Ing. Foltýnová, Mgr. Uzsáková, Mgr. Nacková, funkci hlavního koordinátora vykonává Ing. Zajíčková.

Další podrobnosti o tomto projektu naleznete v sekci spolupráce se zahraničím.
PODROBNOSTI O PROJEKTECH REALIZOVANÝCH V UPLYNULÉM OBDOBÍ
NĚMECKO-ČESKÉ SETKÁNÍ V ŘEZNĚ A PASOVĚ

Již od září 2008 probíhala příprava projektu „Německo-českého setkání v Řezně a Pasově“. Uskutečnění této akce záviselo na finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti. V dubnu 2009 nám finanční částka byla přiznána a nyní se těšíme na pondělí 4. 5. 2009, kdy skupina 26 žáků třídy prima GSOŠ Klášterec nad Ohří spolu s pedagogickým doprovodem odjíždí do bavorského Řezna, kde budou očekáváni 31 žáky z VS St. Nikola Altstadtschule z Pasova.

V Řezně žáci spolu stráví tři dny, budou ubytováni v JH Regensburg a formou her budou objevovat krásu a historii města Řezna – Kamenný most, Starou radnici, osudy rodu Thurn-Taxisů, Prétorskou bránu, Dóm sv. Petra a mnoho dalších památek.

Večery jsou vyhrazeny vzájemnému poznávání, neboť budou následovat ještě dva dny ve městě Pasově, kde budou žáci ubytováni v hostitelské rodině. Plánujeme též návštěvu partnerské školy VS St. Nikola Altstadtschule, kde tamější kolegové připravili pro naše žáky hodiny hudby, tance a výtvarné činnosti. Odpoledne formou hry budeme dobývat historii hradu Oberhaus a městem nás provede pohádková bytost v češtině.

Příprava tohoto projektu byla velmi náročná, obnášela přípravy her a spousta překladů, jelikož žáci primy jsou ve fázi přípravné, neboť se německému jazyku učí teprve 7 měsíců, ale věřím, že naše snažení přinese plody. Považuji tyto akce za silně motivační pro další výuku jazyku, vede žáky k posílení sebevědomí, k samostatnosti, vychovává k toleranci, vede k poznávání historie v souvislosti a k poznávání kultury našich sousedů.

Věřím, že se 8.5. 2009 vrátíme bohatší o nová přátelství, o nezapomenutelné zážitky, o nové vědomosti a s pocitem, že jsme Evropané.

Touto formou děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, že tyto akce podporuje a tím přispívá k jejich realizaci.

Mgr. L. Cvrčková, GSOŠ Klášterec nad Ohří
Waltraud Wagner, VS St. Nikola Altstadtschule Passau

Co píší účastníci projektu?


Eliška Polidarová: pondělí 4. 5. 2009
Cesta do Řezna a částečné seznamování
V osm hodin ráno, v pondělí, jsme se všichni setkali u kulturního domu s velice objemnými zavazadly. Jen těžko jsme se naskládali do autobusu. Všichni očekávali odjezd. Toho jsme se dočkali v 8.17. U autobusu samozřejmě nemohla chybět početná skupinka horlivě mávajících rodičů a sourozenců. V autobusu byla velká legrace. Když jsme v 13.00 přijížděli do Řezna, na každém bylo vidět, že je tou dlouhou cestou zmožen. Ochotný řidič zastavil nedaleko našeho cíle. Přesto jsme museli vzít batohy na záda a jít pár set metrů po svých. Naší ubytovnou jsme byli mile překvapeni. Věci jsme si prozatím uložili do nedobytné místnosti, nazývanou klubovna. Venku jsme se usadili na lavičky a očekávali naše německé kamarády. Ti za chvilku dorazili a nastalo představování. Paní učitelky nás rozdělily do pokojů a následovalo ubytování. Odpoledne jsme ještě zvládli prohlídku města Řezna s průvodkyní, která uměla česky!! V 18.00 se podávala večeře. Měli jsme špagety. Po večeři jsme šli na pokoje a vybalili jsme si poslední drobnosti. Pokoje byly velmi útulné a světlé. Ve většině pokojů byla dvě velká okna se závěsy, proto sem pronikalo tolik světla. Některé pokoje byly po čtyřech a některé po šesti postelích. Německé děti byly velmi vstřícné a chápavé ohledně naším jazykovým nedokonalostem. Večer jsme všichni brzo usnuli, byli jsme moc a moc unavení


(pozn. Zapomněla na večerní seznamovací hry.)

Jan Němeček: úterý 5. 5. 2009
V úterý 5. 5. 2009 jsme v 7.30 vstávali, byli jsme unaveni po včerejším dnu, tak se nám nechtělo moc vstávat, ale museli jsme. Udělali jsme hygienu, poklidili v pokoji a šli na snídani. Po snídani jsme se pěšky vydali na zámek Thurn und Taxis. Prohlídka byla skvělá, sice byla dlouhá, ale stálo to zato. Po ukončení prohlídky jsme se vypravili na svačinu do parku, z parku do krásné galerie s výstavou fotek a obrazů. Po splnění úkolů následovala jízda autobusem do bazénu West Bad. Ve vodě byli opět všichni plní elánu a řádili jsme jak jsme jen mohli. Když jsme museli odjet, samozřejmě se nikomu nechtělo, vysprchovali jsme se, osušili, převlékli a jeli na ubytovnu. Do 21.30 jsme v klubovně hráli seznamovací hry a pak už všichni v posteli spali jak zabití….Vladimír Kopica: úterý 5. 5. 2009
V úterý jsme vstávali úplně ospalí. V půl deváté byla snídaně, na které jsme se najedli až až. Po snídani jsme měli půl hodiny odpočinek. Potom jsme se vydali na prohlídku Dómu sv. Petra a měli jsme k dispozici německého průvodce, ale naše hodná paní učitelka nám vše přeložila do češtiny. Když prohlídka skončila, dostali jsme osm listů papíru s úkoly o Řezně. Splnění všech úkolů nám trvalo dvě až tři hodiny. Poté jsme se vydali pěšky do Východoněmecké galerie. Ještě než jsme vešli dovnitř, tak jsme za galerií v parku svačili. Po půl hodině jsme vešli dovnitř a bylo to tam moc krásné. Poprvé jsem byl na výstavě fotek, také jsme zde plnili úkoly. Galerie byla velká, tak jsme se zde zdrželi trochu déle.
Poté jsme se vydali MHD do bazénu, kde měli krytý bazén, ale také vyhřívaný venkovní, měli také skokánky.
Po dvou hodinách v bazénu jsme jeli opět MHD do naší ubytovny. K večeři byly řízky a hranolky. Po večeři jsme si vzali trička a začali jsme kreslit, bylo to moc hezké, protože jsme se na ně pak i podepisovali.Petra Víšková: středa 6. 5. 2009
Po snídani jsme měli před sebou dlouhý, namáhavý den. Nejdříve jsme navštívili zámek Thurn und Taxis. Potom jsme šli na oběd a potom jsme jeli společně všichni vlakem do Pasova, kde na nás čekali na nádraží rodiče našich německých kamarádů. Jeli jsme k nim domů. Já jela s Dominikou k Fritzovi na statek. Navečeřeli jsme se a potom nás Fritzova maminka vzala na projížďku na oslovi – to byla paráda!!!Enkhjin Batbayar: čtvrtek 7.5. 2009
Nejdříve se musím přiznat, že se mi ten výlet moc líbil. Všichni jsme měli úžasné zážitky. Obě města byla překrásná.
Z pěti dnů jsem si vybrala čtvrtek, o kterém chci napsat, protože čtvrteční program byl super vymyšlen. Byla jsem u kamarádky, která pochází z Afriky, ze Somálska a jmenuje se Sabrina, je strašně hodná. Starala se o mě výtečně a její celá velká rodina také. Má osm sourozenců.
Ve čtvrtek ráno se mi moc nechtělo vstávat, ale museli jsme všichni. Přivítalo nás krásné počasí – sluníčko. Šli jsme do německé školy a měli jsme dvě hodiny výtvarné výchovy. Učili jsme se filcovat a na památku jsme si vyrobili prstýnek a náramek z filcu. Pak jsme se vyšplhali na hrad Oberhaus. Museli jsme pěšky do kopce, což nás moc nebavilo, ale stálo to zato. Po Dobývání historie hradu jsme konečně šli na oběd. Musím se přiznat, že jsem měla obrovský hlad. Po obědě nás čekala prohlídka města Pasova. Ale to nejhezčí teprve přišlo. Jezdili jsme na lodi. Když ji srovnám s Titanicem, tak byla mrňavá, ale nádherná!!
Potom jsem opět odjela do rodiny, dívali jsme se na Simpsonovi, což byla velká legrace. Poté jsme hráli tenis a tak různě. Po večeři jsme si povídali a přišel čas jít spát.Marcela Kadlecová: úterý 5. 5. 2009
Důvěra překonává hranice – to bylo heslo a symbol, který jsme ztvárnili na našem tričku. Dívka s chlapcem držící se za ruce a mávající českou a německou vlaječkou. První den byl totiž čistě seznamovací. Německé děti k nám přiběhly a mluvily tak horlivě, že by nám snad na porozumění nestačilo ani pět let studia němčiny. Důvěra se plížila pomalu, ale loučení bylo opravdu dojemné a celý pobyt nebyl jiný.
Dominika Kopecká: čtvrtek 7. 5. 2009
Ve čtvrtek ráno jsme se všichni sešli v pasovské škole. Z chodeb se ozývalo nadšené vypravování o první noci v německých rodinách. Poté zaznělo zvonění a usedli jsme do školních lavic, ale vyučování bylo jiné než obvykle. Při hudební výchově jsme se my Češi učili německé písně a německé děti české písně. Také jsme se naučili bavorský tanec. Po návštěvě školy jsme vyrazili na hrad Oberhaus, kde jsme plnili pomocí německých kamarádů různé úkoly. Hrad se moc líbil jak Čechům tak Němcům. Následovala pro všechny vyčerpávající prohlídka města Pasova. Byli jsme rádi, že jsme dorazili do školy do menzy na pozdní oběd. Ve čtyři hodiny už jsme nedočkavě vyhlíželi loď, na kterou jsme se na závěr dnešního dne všichni moc těšili. Po Dunaji a Innu loď brouzdala jednu a půl hodiny.
Pak už se všichni rozloučili a vydali se na poslední noc v rodinách a zároveň poslední noc na výletě.Andrea Kestřánková: pátek 8. 5. 2009
Rozloučila jsem se u Lízy doma a odjeli jsme do školy. Tam jsme seděli v kroužku v tělocvičně a paní učitelky děkovaly a rozdávaly malé čokoládičky s obrázkem Pasova. Když jsme viděli přijíždět náš autobus, tak se všichni rozbrečeli, bylo to smutné loučení, ale výlet byl u konce…….
(pozn. Líza a její rodiče pozvali Andreu na prázdniny. Bude Andrea odvážná a nabídky využije????)

Kristýna Fuksová: pátek 8. 5. 2009
Poslední den nás čekalo smutné rozloučení a návrat domů. Výlet byl móóóc pěkný!!!!!


Veronika Pazderníková, shrnutí
V pondělí 4. 5. 2009 jsme v 8 hodin vyrazili autobusem do Německa. Do města Regensburg (Řezno). V jednu hodinu jsme do Regensburgu konečně dorazili a začali jsme se seznamovat s německými kamarády. Ve dvě hodiny jsme se ubytovali do pokojů, ve kterých byli vždy minimálně dva čeští žáci a dva němečtí.
Když už jsme se zabydleli, vyrazili jsme do města. Ve městě už jsme měli první prohlídku památek. Okolo šesté hodiny večerní jsme měli naše první společné jídlo a to večeři. Po večeři se všichni sešli v klubovně a začali jsme hrát hry. Byli to hlavně hry, u kterých jsme se docela seznámili. V deset hodin jsme šli spát.
Další den jsme museli vstávat v sedm hodin, každé ráno měl jeden pokoj službu, což znamenalo, že prostírali stoly a připravovali snídani. V osm hodin se už úplně všichni sešli u snídaně, kde jsme se najedli a poté dostali pokyny, co dnes budeme dělat, co si vzít s sebou a co musíme udělat. Všichni byli připraveni a stáli před ubytovnou. Vyšli jsme tedy opět, jako už včera do města, kde jsme si prohlíželi Chrám Svatého Petra. Poté jsme dostali papíry s úkoly, které jsme museli splnit. Všichni úkoly splnili. A mohli jsme jít na svačinu do parku. Když jsme se pořádně najedli a byli jsme připraveni pokračovat v našem poznávání Regensburgu, vyrazili jsme do Východoněmecké galerie. V galerii jsme viděli spoustu zajímavých fotek od Arna Schmidta a autoportrétů Louise Corintha. Všichni už se ale nemohli dočkat, až vyrazíme do bazénu. Konečně jsme byli u vchodu do Westbadu. Před Westbadem jsme dostali pokyny, co smíme a co nesmíme, kde se sejdeme a v kolik hodin musíme být připraveni k odchodu. V bazénu byla spousta legrace a všichni jsme se docela nasmáli. Chodili jsme na tobogány, ale i když byla zima, chodili jsme do venkovních bazénů, kde byla skluzavka. Všichni alespoň tedy čeští žáci se dobře bavili. V šest hodin večer jsme se vrátili do ubytovny, kde jsme měli už přichystanou večeři. Jako včera jsme se zase dnes sešli po večeři v klubovně, kde jsme hráli hry a malovali jsme na trička. Večerka byla zase v deset hodin.

Poslední den na ubytovně jsme se nasnídali a vyrazili poznávat další památky v Regensburgu. Navštívili jsme zámek Thun u. Taxis. Poté jsme se vrátili do ubytovny, kde jsme si dali oběd a odnesli všechny věci do klubovny. Pokoje byly zamčené, klíče odevzdané a my připraveni na cestu do německých rodin do Pasova. Někomu se chtělo, někomu ne. Ve vlaku jsme si užili spoustu legrace.
Přijeli jsme do Pasova a byli jsme rozděleni do německých rodin. V každé rodině se dělo něco jiného. Já osobně jsem celý večer jenom proseděla u německé televize, které jsem nerozuměla. Asi okolo půl osmé večer jsme hráli UNO, ale neuměla jsem to.


Ráno jsem vstávala v půl sedmé. Po snídani nás odvezla rodina autem do školy. Ve škole jsme byli do půl desáté.
V deset jsme se vydali na hrad Oberhaus. Hrad jsme si prohlédli a opět dostali různé úkoly ve skupinách. Vrátili jsme se z Oberhausu a šli jsme do školní menzy na oběd.
Po obědě jsme si prohlédli ještě některé památky a na závěr celého výletu jsme šli na loď. V půl sedmé jsme se opět všichni vrátili do hostitelských rodin, kde jsme měli opět program.
V pátek jsme se ráno nasnídali. A poté už autobusem vyrazili do školy, na cestu mi moje hostitelská rodina připravila celou tašku jídla, takže jsem toho měla opravdu dost. Ve škole jsme se už jenom rozloučili, dostali něco na památku a vyrazili na autobus. Asi v 9 hodin jsme odjeli domů do Česka.

Výsledky soutěží
V rámci projektu Německo-české setkání žáků v Řezně a Pasově se žáci zúčastnili tří soutěží.

První soutěž Mladí průzkumníci objevují Řezno – hra, ve které žáci sami objevovali zajímavosti a pamětihodnosti města Řezna. Potřebovali k tomu trochu zvědavosti, pozorovací schopnosti, ducha objevování a odvahu oslovit úplně cizí turisty. Měli jediné omezení, nesměli využít služeb informačního střediska. Celkem řešili 38 úkolů.
1. místo obsadili: Matouš Mokrý, Jakub Foltýn, Magdalena Suchá, Viktorie Schoberová

Druhá soutěž Dobývání historie hradu Oberhaus v Pasově:
1. místo obsadily: Eliška Polidarová, Kristýna Fuksová, Helena Manová, Petra Víšková

Třetí soutěž se odehrála ve Východoněmecké galerii v Řezně. Žáci navštívili výstavu fotografa Arna Schmidta a výstavu malíře Lovise Corintha. Zamýšleli se nad uměleckými díly a celkem plnili 27 úkolů.
1. místo obsadili: Kristýna Fuksová, Helena Manová, Eliška Polidarová, Tereza Fenclová, Marcela Kadlecová, Dominika Kopecká, Veronika Hutníková, Inka Batbayar, Andrea Kestřánková, Kryštof Kosina, David Zajíček

zpracování materiálů Mgr. Liesbet Cvrčková, ing. Soňa Kolaříková
PROJEKT HRAD
Jedná se o malý výtvarně-historicko-jazykový projekt pro primu, který se týká předmětů výtvarná výchova, dějepis, český jazyk.
Projekt začal v sobotu 20. 9. 2008 pěším výletem na hrad Šumná. Zúčastnilo se jej 19 dětí, pedagogický sbor „reprezentovali“ Mgr. Cvrčková (jako třídní učitelka), Mgr. Koubová (jako výtvarnice) a Mgr. Kodytek (jako historik a výtvarník).
Nejdříve jsme se na chvíli zastavili u kláštereckého zámku a u kostela Nejsvětější Trojice a něco málo si řekli o těchto dvou památkách (včetně legendy o tajuplném mnichovi, který se potuloval v okolí). Potom jsme pokračovali ve svižném tempu až na samotný hrad Šumná. Po kraťoučkém výkladu o historii Klášterce nad Ohří a hradu Šumná, soutěžily děti v týmech – vyplňovaly testík s několika otázkami. Samozřejmě jim byla za vítězství v soutěži přislíbena sladká odměna.

Cestou zpět všichni horečně trhali jablka ze stromů podél silnice, protože chtěli přinést něco dobrého koním pasoucím se v ohradě za městem. Jelikož by chudáci koníčci nemuseli takový nápor jablek přežít bez úhony, musely děti většinu padavek vyhodit. Ale takový je život ?
Výlet ukázal, že primáni jsou dobří turisté a že je s nimi zábava.
Projekt bude dále pokračovat. Budou se stavět hrady, vymýšlet k nim strašidla a nové legendy....
STUDENTI ČTOU A PÍŠÍ NOVINY - CELOSTÁTNÍ PROJEKT
Po loňské velmi dobré zkušenosti se i letos studenti 2.G a sexty se pod vedením Mgr. Ireny Klementové a Mgr. Evy Kocábové zapojili do projektu deníku MF DNES "Studenti čtou a píší noviny".


ilustrační grafika

Jedná se o celostátní projekt, jehož cílem je naučit studenty pracovat s denním tiskem a zároveň poskytnout studentům prostor pro vyjádření jejich názorů na stránkách největšího českého deníku. Projekt se skládá ze dvou částí. V první řadě je to využití novin ve výuce 2. ročníků středních škol v rámci tématu publicistický styl. Zúčastnění studenti dostávají po dobu trvání projektu, tj. od 13. 10. do 21. 11. 2008 denně výtisk MF DNES a při výuce českého jazyka, ale i dalších vyučovacích předmětů (ZSV, D, Z, IVT) s ním pracují. Cílem projektu je zdůvodnit a přiblížit studentům význam denního tisku a médií jako prostředku reflexe moderního světa a stálého sebevzdělávání a osobnostního růstu. Postupně se studenti seznamují s obsahem a strukturou novin, se zásadami při tvorbě jednotlivých publicistických útvarů, s grafickou podobou deníku, učí se využívat informace v novinách obsažené a snaží se je hodnotit. Tímto způsobem získávají nejen znalosti, ale rozvíjí i své schopnosti a dovednosti právě v oblasti médií.

V rámci projektu uplatňujeme různé metody a formy práce, převažuje ovšem práce skupinová, kdy jsou studenti rozděleni do pracovních týmů podle svých zájmů (politika, ekonomika, kultura, sport, regionální zpravodajství atd.) a pracují především s texty tohoto zaměření. Druhou část projektu představují příspěvky studentů. Redakce zadá postupně 3 témata. Veškeré, v elektronické podobě zaslané, příspěvky budou umístěny na internetových stránkách www.idnes.cz/studenti. Nejlepší práce budou také umístěny na www.blog.idnes.cz , kde bude možno nad příspěvky diskutovat, polemizovat či je hodnotit. Nejlepší práce budou zveřejňovány na straně věnované tomuto projektu. Studenti, jejichž práce budou publikovány na stránkách MF DNES, dostanou i zajímavé ceny. Této části se mohou zúčastnit všichni studenti, nejen ti ze tříd zapojených do projektu. V letošní části projektu se budou studenti vyjadřovat k tématům týkajících se školy, rodiny a zahraničí.

Kromě uvedeného tématu mohou studenti napsat i příspěvek vztahující se k MF DNES. Optimální rozsah je 1 stránka formátu A4 standardní úpravy v textovém editoru. Příspěvky je nutné zasílat v elektronické podobě, a to přímo do MF DNES na adresu eva.sterclova@mafra.cz nebo školním koordinátorům projektu Mgr. Klementové a Mgr. Kocábové.

garanti projektu: Mgr. Kocábová, Mgr. Klementová
PROJEKT JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH

Od roku 2004 je naše škola zapojena do projektu Jeden svět na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni. Součástí tohoto projektu je mimo jiné již třetí ročník akce nazvané Příběhy bezpráví ( www.pribehybezpravi.cz ). Té se účastníme od samého začátku a měli jsme tak možnost uspořádat pro studenty zajímavé projekce dokumentárních filmů a s nimi spojené besedy s pamětníky.

Cílem Příběhů bezpráví je přiblížit studentům a žákům českých škol prostřednictvím projekcí dokumentů a následných debat s pamětníky či odborníky na tuto problematiku události naší nedávné historie, kterým bohužel doposud není ve výuce věnován dostatečný prostor. Díky našemu zapojení do tohoto projektu získáváme materiály, dokumenty a informace, kterými můžeme obohatit nejen výuku moderních českých dějin, ale i výuku českého jazyka a literatury, zeměpisu a základů společenských věd.

Kromě českých novodobých dějin reaguje projekt Jeden svět také na aktuální otázky dneška, jako je rasismus, diskriminace, krizové situace, problémy rozvojových zemí apod.

24. listopadu 2008 proběhne na naší škole již čtvrtý ročník projektu Příběhy bezpráví ve spolupráci s Člověkem v tísni, Českou televizí a Filmovým klubem Jeden svět na školách. Projekt se bude odehrávat podle stejného scénáře jako loni, tzn. proběhne projekce filmu Swingtime a po ní bude následovat beseda s hostem. Swingtime je český film z roku 2006 režiséra Jaromíra Polišenského. Je inspirován provokační akcí Státní bezpečnosti, která v padesátých letech záměrně mystifikovala ty, kdo chtěli ilegálně odejít do ciziny. V rámci tzv. akce Kameny je spolupracovníci StB převáděli přes falešnou státní hranici do „západní“ zóny, kde od nich fiktivní Američané získávali důležité informace. Poté byli zatčeni a uvězněni. Projekt je určen přednostně pro studenty čtvrtých ročníků gymnázia, ale uvítáme i další zájemce. Přesný čas, místo a další informace budou včas oznámeny.
Součástí spolupráce na projektu Jeden svět na školách je také filmový klub, který studenti naší školy organizují od roku 2004. Podrobné informace o fungování filmového klubu jsou umístěny na jeho samostatných stránkách .

Garantem tohoto projektu je Mgr. Eva Kocábová
PROJEKTY STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Třetím rokem pokračuje projekt AIDS – studenti dávají informace o AIDS. Náplň projektu zůstává stejná, mění se pouze skupiny studentů, kteří se na projektu účastní. V rámci tohoto projektu studenti shromažďují informace o AIDS a formou besed a prezentací je dále šíří. Podrobnosti o projektu viz. projekty realizované ve šk. roce 2007/8