MÁTE DOMA BUDOUCÍHO STUDENTA / STUDENTKU?
PAK JSOU TYTO INFORMACE URČENY PRÁVĚ VÁM!


Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří
Chomutovská 459, příspěvková organizace
otevírají ve školním roce 2010/2011 tyto studijní obory:;

• 79-41-K/81 GYMNÁZIUM – PRIMA pro žáky 5. tříd ZŠ
• 79-41-K/41 GYMNÁZIUM – pro žáky 9. tříd ZŠ
• 75-41-M/01 SOŠ - SOCIÁLNÍ ČINNOST – pro žáky 9. tříd ZŠ

!! PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SE NEKONAJÍ !!
Studenti jsou ke studiu přijímáni na základě kritérií (ke stažení ve formátu doc)

VEŠKEROU ADMINISTRATIVU VYŘÍDÍME ZA VÁS!
PŘÍHLÁŠKY KE STUDIU
Veškeré záležitosti vyřídí sekretariát naší školy.
Není třeba razítko ani podpis ředitele základní školy, ani potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.
Přineste si pouze vysvědčení:
ze 4. třídy a z 5. třídy za 1. pololetí – k přihlášce do primy
z 8. třídy a z 9. třídy za 1. pololetí – k přihlášce do 1. ročníku čtyřletého studia
Přihlášku s vámi rádi vyplníme nebo si ji můžete vyzvednout u sekretářky naší školy.
Přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem žáka a uchazečem.

Nezapomeňte si vyzvednout na své ZŠ ZÁPISOVÝ LÍSTEK uchazeče o studium!

Zápisový lístek lze vyzvednout pouze do 15. 3. 2010

Tento zápisový lístek odevzdává uchazeč na konkrétní (naši) školu do 5 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Stvrzujete tak svůj úmysl vzdělávat se na konkrétní (naší) střední škole.

PŘIJĎTE MEZI NÁS!

nabízíme
• aprobovaný pedagogický sbor
• moderní výukové metody
• bohatou zájmovou činnost
• stravování v budově školy
• pro místní ŽÁDNÉ DOJÍŽDĚNÍ = VÍCE OSOBNÍHO VOLNA!!!

email: gymkl@gymkl.cz, tel.: 474 376 047

Informace ke stažení také ve formátu pdf nebo ve formátu docředitelství školy
1. 3. 2010
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Informace o přihlašování obědů, aktuální jídelníček apod. najdete v sekci info o školách / jídelna

Jana Bláhová, vedoucí jídelny
INFORMACE PRO STUDENTY
Veškeré informace pro studenty (aktuální i se starším datem) najdete pod odkazem studenti, na úvodní stránce najdete pouze nejnovější informace.

4. 3. 2010
PROJEKT CESTA
určeno pro studenty primy až kvarty Vydej se s námi na CESTU za poznáním, která Tě provede labyrintem nástrah, které Tě mohou potkat během Tvého dospívání. Pokud se zúčastníš naší soutěže, poznáš nejen sám sebe, své možnosti a schopnosti, ale získáš i spoustu nových znalostí a dovedností, které Ti mohou pomoci v mnoha životních situacích. Kromě toho, soutěžíme o hodnotné ceny!!!
Pravidla soutěže:

Část A – Zdolání CESTY
Začátek soutěže (zadání prvního úkolu)
Konec soutěže (odevzdání Cestovního deníku)

1) Tvůj úkol spočívá ve zdolání a vypracování 10 úkolů, jejichž zadání se dozvíš vždy v pondělí na nástěnce v 1. patře na chodbě.
2) Úkol zpracuješ podle své fantazie do sešitu – CESTOVNÍHO DENÍKU, který dostaneš po přihlášení do soutěže.
3) Přihlásit se můžeš v kabinetu SOŠ v 1. patře – J. Votavová.
4) Po ukončení soutěže, po splnění posledního úkolu, svůj Cestovní deník odevzdáš k vyhodnocení a posouzení Tvé práce.
5) Vyhodnocovat se bude nejen správnost Tvých odpovědí, ale i způsob zpracování Tvého Cestovního deníku.

Část B – Literární soutěž
Do literární soutěže se můžeš přihlásit i když se nezúčastníš Části A. Tvůj učitel českého jazyka Ti zadá téma a způsob zpracování literárního úkolu s termínem odevzdání. Vyhodnocení proběhne ve čtyřech kategoriích, podle tříd.

Část C – Výtvarná soutěž
Do výtvarné soutěže se také můžeš přihlásit individuálně. Téma Tvého díla by se mělo týkat upozornění na různá nebezpečí – drogy, alkohol, nakažlivá onemocnění, šikana, násilí apod.
Způsob zpracování je na Tobě, můžeš vyrobit plakát, letáček, model apod. Vyhodnocení proběhne ve dvou kategoriích: 1. kategorie - prima, sekunda
2. kategorie - tercie, kvarta


Úkol č. 1

a) Než se vydáš na cestu, musíš dobře poznat své schopnosti, které můžeš v životě využít. K tomu ti dopomůže vyplnění testu, který máš ve svém Cestovním deníku. Po jeho vyplnění napiš co si myslíš o výsledku, který Ti vyšel.

b) A protože jde o Tvou životní cestu, zakresli na osu Tvého života události, o kterých si myslíš, že byly a budou v Tvém životě důležité. Můžeš jí doplnit obrázky, kresbami, fotkami apod., podle Tvé fantazie.

Úkol č. 2

Tvůj druhý úkol spočívá ve vyhledání našich nejznámějších léčivých a jedovatých bylin. Popiš jejich účinky a využití. Svůj úkol doplň kresbami, výstřižky, apod.

Mgr. Jana Votavová
26. 2. 2010
PRO MATURANTY
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech
Na www.infoabsolvent.cz je nově umístěna úplná vzdělávací nabídka všech vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.
Je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.).
Je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete
údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol,
informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Řadu užitečných informací (adresář VŠ a VOŠ, dny otevřených dveří na různých fakultách, přípravné kurzy, termíny přihlášek,...) na webu www.kampomaturite.cz

Mgr. Irena Klementová
AKCE BŘEZEN 2010
3. 3. 2010
EXKURZE
Ve středu 3. března jsme se v rámci výuky biologie vydali se Sekundou na exkurzi do DDM Klubíčko, do expozice kroužku Akvatery. Prohlédli jsme si terária s exotickými tvory jako jsou krajta, sklípkani, nebo chameleóni. Některá zvířátka byla ochotna se kamarádit, na jiná jsme se raději podívali jen přes sklo. Se zajímavostmi chovu nás seznámila pí. Košátková, které moc děkujeme.

Mgr. Jana Votavová
AKCE ÚNOR 2010
26. 2. 2010
IV. ZOH DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR
Na naši školu přišel dopis od Ing. Petra Jakubce, člena Rady Ústeckého kraje, ve kterém děkuje našim studentům Filipu Bartoňovi a Tamaře Mullerové za reprezentaci Ústeckého kraje na IV. zimní olympiádě dětí a mládeže České republiky. Oba studenti reprezentovali Ústecký kraj ve sportovních disciplinách snowboardingu, Filip Bartoň získal zlatou a bronzovou medaili a Tamara Mullerová obsadila 4. místo
Více informací na www.odm2010.cz

ředitelství školy
26. 2. 2010
OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
Dne 26. února proběhlo na naší škole okresní kolo olympiády v anglickém jazyce, které již několik let pořádá DDM Chomutov ve spolupráci s naší školou. Tato soutěž je určená studentům šestých až devátých ročníků základních škol a ročníkům prima až kvarta víceletých gymnázií. Vítězové vyšších kategorií postupují do krajského kola. Naši školu reprezentovali studenti tříd sekunda a kvarta, kterým za jejich reprezentaci školy tímto děkujeme.
tabulka výsledků

Ing. Šárka Foltýnová
15. - 21. 2. 2010
JARNÍ PRÁZDNINY
Jarní prázdniny - pro studenty školy.

ředitelství školy
10. 2. 2010
SEMINÁŘ U PANA STAROSTY
Naše škola zahájila spolupráci s kláštereckým úřadem, jehož vedení pro studenty již dvou tříd uspořádalo seminář, který se uskutečnil přímo v kanceláři starosty pana Jana Houšky. Ve čtvrtek 4. února navštívila městský úřad třída prima. Ve středu 10. února pak třída septima a 3.G v rámci výuky semináře společenských věd. Mohu říci, že jsme byli velmi mile přivítáni a pohoštěni. Prostřednictvím prezentace nás paní tajemnice Lenka Antolová seznámila s volebním systémem našeho státu. Poté jsme mohli pokládat libovolné dotazy přímo panu starostovi. Dozvěděli jsme se informace o chodu našeho města, včetně jeho rozpočtu. Byly nám odhaleny výdaje na vánoční výzdobu či předvánoční ohňostroj. Teď už víme, na čem se město snaží ušetřit a do čeho se naopak vyplatí investovat. Řešili jsme také otázku nezaměstnanosti, které v našem městě procentuálně hodně přibylo. A v duchu podobných témat se odvíjela celá debata. Pan starosta nám ochotně zodpověděl všechny naše dotazy a my mu děkujeme za novou zkušenost a příjemný zážitek. Z této návštěvy jsme si odnesli mnoho užitečných informací, které je dobré vědět. Doufáme, že takovýto program nebyl poslední a že i další žáci našeho gymnázia a odborné školy budou mít možnost nahlédnout do bližšího chodu našeho města i celého státu.

Lucie Hrubcová, studentka III.G
30. 1. - 5. 2. 2010
LYŽAŘSKÝ A SNB VÝCVIKOVÝ KURZ
Ve dnech 30. 1.- 5. 2. 2010 vyrazili studenti pod vedením našich učitelů na lyžařský a snowboardový kurz do Krušných hor. Jako každý rok jsme i tentokrát bydleli v útulném penzionu Severka přímo na sjezdovce.
Počasí nám přálo a tak jsme si především na nedostatek sněhu opravdu nemohli stěžovat. Jako tradičně se první den konali soutěže na sněhu, které se letos opravdu povedli především díky velké sněhové nadílce a chuti studentů ke sněhovým hrátkám. Paráda!!! V dalších dnech jsme se věnovali zdokonalování našich dovedností na svahu, což přineslo několik komických okamžiků, které obratně zachytil náš kameraman..o))) Během týdne jsme také absolvovali seminář s horskou službou a dozvěděli jsme se i pár užitečných informací o skialpinismu.
Celý týden jsme zakončili závěrečnou diskotékou pod vedením našich klaunů a mistrů převleku Davida Siegerta a Rosťi Babáčka, kteří vymýšleli i různé soutěže a hry. Díky všem za povedený kurz.Mgr.Vojtěch Živnůstka
5. 2. 2010
MATURITNÍ PLES

Dne 5. února 2010 se uskutečnil maturitní ples třídy 4.S v KD v Klášterci nad Ohří na téma: „Antické Řecko“. Ples začal jako každý jiný předtančením, které jsme trénovali pod vedením Zorky Breczkové. Jednalo se o řecký tanec Zorba, který nebylo snadné zatančit s tak skvělými tanečníky jako je třída 4.S. Jakmile jsme se přesunuli do šatny, začal závod s časem. Naštěstí se vše stihlo. Po nástupu začalo slavnostní šerpování, které bylo doprovázeno obrovským potleskem. Tento potlesk v nás vyvolal něco neobvyklého. Uvědomili jsme si, že končí ta část „učení jen v krajní nouzi“ a nastoupila část „učení každý den“. No možná jen pro některé? Při volné zábavě se tančilo, popíjelo, vzpomínalo, zapomínalo. Prostě paráda. Během večera přišlo na řadu i vystoupení pánského kankánu, které sklidilo velký obdiv. Nechyběla ani dražba dortu. A to hned dvou. Sladkého a salámového. Oba dorty se vydražily za krásnou částku, která samozřejmě poputuje k maturantům na pomaturitní večírek. Vyhlašovali se také hlavní ceny tomboly, ale nechybělo ani vyhlášení té poslední. Když přišlo na řadu očekávané odšerpování, seběhli se maturanti na parket a společně s moderátorem a hosty odpočítávali poslední vteřiny, a pak to začalo. Dlouhé 3 minuty a 20 vteřin jsme skákali, až někteří odpadávali. A pak nastoupila na řadu opět volná zábava a ples se chýlil ke konci. Všichni jsme si to užili a rádi bychom to zopakovali. Vše rychle uteklo, ale i tak máme krásné vzpomínky. Děkujeme všem, kteří nás podporovali. Byl to ten nejúžasnější ples, který jsme kdy prožili :-). Díky
Další fotografie najdete na www.klnoviny.cz

třída IV.S a Mgr. Hana Marková
14. 1. 2010
OLYMPIÁDA V NJ
V pátek 5.2. 2010 proběhla na GSOŠ opět okresní olympiáda v německém jazyce, které se zúčastnilo celkem 32 žáků z různých škol okresu Chomutov. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích. Kategorie 1A a 2A byla určena pro žáky základních škol a kategorie 1B a 2B pro žáky ze škol s rozšířenou jazykovou výukou a z gymnázií. Blahopřejeme všem zúčastněným a vítězům.

Kategorie 1A: 1.místo – Jirková Kateřina, ZŠ Kadaň, Školní
2.místo – Haová Monika, Jirkov, ZŠ Krušnohorská 1675
3.místo – Frank Daniel, Kovářská ZŠ

Kategorie 2A: 1.místo – Mangirasová Phaedra, Chomutov, ZŠ Březenecká
2.místo – Lulek Tomáš, ZŠ Klášterec, Krátká 676
3.místo – Fottrová Marcela, Vejprty, ZŠ Moskevská 2

Kategorie 1B: 1.místo- Stefaniv Jaroslav, GSOŠ Klášterec nad Ohří
2.místo – Kopecká Dominika, GSOŠ Klášterec nad Ohří
3.místo – Kollarčíková Jana, Chomutov, ZŠ Zahradní

Kategorie 2B: 1.místo – Bařinková Martina, ZŠ Krátká, Klášterec
2.místo – Tomanová Michaela, ZŠ Krátká, Klášterec
3.místo – Novotná Jana, Gymnázium Chomutov

tabulka s výsledky ve formátu xls

ředitelství školy
30. 1. - 5. 2. 2010
LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Lyžařský výcvikový kurz pro studenty sekundy, prvních ročníků a zájemce z ostatních tříd.

Mgr. Živnůstka
AKCE LEDEN 2010
28. 1. 2010
DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
Žák sekundy Matouš Mokrý obsadil hezké čtvrté místo v okresním kole dějepisné olympiády. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

ředitelství školy
28. 1. 2010
ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI
Ve čtvrtek 28. 1. 2010 se ve velkém zrcadlovém sále v budově MŠMT ČR konalo slavnostní vyhlášení výsledků 2. ročníku literární soutěže ŽIJEME NA JEDNÉ ZEMI, která byla letos tematicky zaměřena na mateřský jazyk v současné Evropě a předznamenala tak oslavy Mezinárodní dne mateřského jazyka, (21. únor).
V nádherných prostorách barokního sálu předsedkyně České komise pro UNESCO prof. Helena Illnerová, náměstek ministryně pro regionální školství Jindřich Kitzberger a další významné osobnosti (např.fejetonista Rudolf Křesťana) předali nejlepším tvůrcům - 25 středoškolskýmh studentům z celé republiky hodnotné ceny a čestná uznání. Mezi těmito „mladými literáty“ nechyběli ani studenti naší školy. Svými pracemi se do nejužšího finále této soutěže probojovaly Martina Kloubová ze třídy IV.G a Lucie Hrubcová ze třídy III.G.
Studentkám blahopřejeme k úspěchu a do další tvůrčí práce přejeme mnoho zdaru.


27. 1. 2010
JEDINEČNÁ BASKETBALOVÁ EXHIBICE
Školní rok je dlouhý a pro některé studenty velice náročný. Naše škola čas od času udělá výjimku v učební osnově a zorganizuje speciální den, ve kterém dá žákům možnost odpočinout si od učení a trochu si v klidu zregenerovat mozkové buňky. Věřte mi, že návrhů, jak by takový den měl vypadat, máme nespočet. Některé se nám už podařilo zrealizovat, například Florbalový maratón nebo Miss step aerobic. Některé nápady jsou ehm…jednoduše neuskutečnitelné, aby jste nebyli ochuzeni o nějakou tu třešničku, tak uvedu třeba „Výuka za tandemového seskoku“ a nebo „Přednáška o členovcích ve stavu beztíže“. Kreativita studentům rozhodně nechybí. *smích*
Zatím nejnovějším činem v naší sbírce je JBE (Jedinečná Basketbalová Exhibice). Jak už prozrazuje název, jednalo se o basketbal (tento sport je na naši škole oblíbený hlavně u holek, kluci jsou nejšťastnější s hokejkou v ruce). Nechtěli jsme žádný profesionální zápas, hlavně jsme chtěli, aby to byla show.
Jak to tedy vypadalo? V tělocvičně byly připravené židle a stoly pro porotu, vyvýšené místo na žebřinách pro naši komentátorku Mgr. Eliášovou a hrací pole bylo zkráceno o metr, aby měli fanoušci, kde pokřikovat a fandit. Hráči už byli předem rozděleny do dvou družstev LOW GRAVITY a BROTHERHOODZ. Akce byla zahájena krátkým filmečkem, vytvořeným hvězdami obou týmů.


Pozor! Hra! Sice jsme provedli pár změn v pravidlech hry, ale jako basketbal to vypadalo. Chování basketbalistů a basketbalistek bych shrnul mottem: „Toto je válka a míč je bůh.“ Překvapilo nás, jak dokáže něžné pohlaví tvrdě hrát. Na rozdíl od kluků, kteří se soustředili hlavně na eleganci a přesnost provedení hodu, byly míče holek mnohem rychlejší a ofenzivnější. No co, čím více útoků na koš, tím větší šance na úspěch, nemám pravdu? *smích* Celkem se odehrály 3 poločasy, mezi kterými byly dvě vystoupení. Hlasitá hudba sice hýbala základy budovy školy, ale to nikoho nerušilo od „vychutnávání“ skvělého výkonu taneční skupiny REFLEX.
Když už nebylo jediného soutěžícího, který by neměl zpocené tričko, tak se stáhla porota, aby spočítala body, aby mohla vyhlásit vítěze. Mezitím přišlo na řadu nejutajovanější překvapení dne. Trampolína?! Diváci nevěřili svým očím. Dva svalnatí chlapci přitáhli pod koš trampolínu a dali povel k zahájení trampolínového útoku na koš. Všechny to náramně pobavilo. Týmy převzali poháry, odměny a odešli s úsměvem na tváři.*úsměv*Tonda Truong, II.G
27. 1. 2010
Projekt: „ AIDS – Studenti Dávají Informace o AIDS“
Dnem 27. 1. 2010 byl pro školní rok 2009/2010 završen výše jmenovaný projekt studentů Střední odborné školy sociálně správní v Klášterci nad Ohří.
V rámci daného projektu se studenti 3.S zúčastnili sbírky pro postižené nákazou virem HIV a onemocněním AIDS a to 1. 12. 2009.
Dále byly uspořádány besedy pro žáky devátých ročníků základních škol ( 1.,ZŠ, 3.ZŠ, 4.ZŠ) a Základní školy praktické v Klášterci nad Ohří. Na téma šíření viru HIV, AIDS a drogová závislost diskutovali se zástupci 3.S i studenti 1.S.
Projekt již má v našem městě tradici, ve které se budeme snažit pokračovat. Velké poděkování si zaslouží zejména tito studenti – Kmentová Simona, Kobiánová Abdrea, Répalová Vlasta, Petřinová Tereza a Beck Josef.

Mgr. Martina Abiadová
25. 1. 2010
VÝSTAVA VÁŽKY CHOMUTOVSKA
V hodinách biologie a základů přírodních věd studenti navštívili zajímavou výstavu v Galerii Kryt věnovanou vážkám, které žijí na Chomutovsku. Studenti si prohlédli 30 fotografií vážek žijících v našem okolí v různých životních situacích (při svlékání, rozmnožování, letu a ve vodě). Výstava se nám velice líbila a požádáme autora fotografií o přednášku na naší škole.

Mgr. Pavlína Řízková
22. 1. 2010
OLYMPIÁDA V NJ
V pátek 22. 1. 2010 se konala na Gymnáziu v Kadani okresní olympiáda německého jazyka, kategorie III.A, ve které soutěží studenti ze všech středních kol oblasti Chomutov. V této kategorii obsadila vynikající 2. místo Helena Havránková – studentka třídy 2. G 4. místo Lucie Hrubcová – studentka třídy 3.G
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a k úspěchu srdečně blahopřejeme.

Mgr. Liesbet Cvrčková
MATURITNÍ PLES
Maturitní ples třídy 4.G se konal v KD v Klášterci nad Ohří v pátek 22. ledna 2010 od 19.00 hodin. Fotografie z plesu najdete na www.klub49.cz a na www.klnoviny.cz

4.G
16. 1. 2010
MATURITNÍ PLES
Maturitní ples třídy oktáva se konal v KD v Klášterci nad Ohří 15. ledna 2010 od 19.00 hodin. Fotografie z plesu najdete na www.klub49.cz a na webu kláštereckých novin

oktáva a Mgr. Nacková
15. 1. 2010
PŘEDNÁŠKA
Přednáška z Úřadu práce Chomutov - Mgr. Holoubek pro studenty 4. ročníků

Mgr. Klementová
14. 1. 2010
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. ledna 2010 od 13.00 do 17.00 hodin
Program:
Informace pro rodiče uchazečů každou celou hodinu v jídelně školy
prohlídka školy
možnost konzultace s vyučujícími
ukázky výuky v hodinách
pro uchazeče do PRIMY možnost zapojit se do vyučovacích hodin v předmětech M, NJ, ČJ, AJ
ukázky prací studentů
ukázky práce se zajímavými pomůckami - fluorescenční mikroskop atp.
od 17.00 hodin v Kulturním domě v Klášterci nad Ohří - vystoupení žáků školy - repríza vánoční akademie

ředitelství školy
11. 1. 2010
MÁME DALŠÍ MIMINKO
Mgr. David Kodytek se v pátek 8. ledna přesně ve 21 hodin 48 minut stal otcem dcery Anežky (3,24 kg, 50 cm). Blahopřejeme.

S.K.
11. 1. 2010
1.S V DOMOVĚ DŮCHODCŮ
Tento den se zdál zprvu obyčejný, ale co jsme překročily práh domů pro seniory sevřelo se nám hrdlo a žádná z nás nedokázala ze sebe vydat ani hlásku. Při příchodu nás babičky a dědové přivítaly potleskem, který nám pomohl ze sebe něco vydat a ne jenom nám, ale také našemu školnímu sboru který byl „předkapela“ pro třídu 1.S. Českými i zahraničními koledami jsme rozbrečely ne jedno oko. Byla to naše první návštěva v sociální oblasti. Děkujeme Domu pro seniory, že nám tuto zkušenost poskytla.

Alice Gabrhelová 1.S
Informace o PŘEDCHOZÍCH AKCÍCH najdete pod odkazem archiv, informace o PŘIRAVOVANÝCH akcích najdete pod odkazem co se chystá.