ŠKOLNÍ ROK 2009 / 2010
ČESKO-HOLANDSKÝ INTERKULTURNÍ PROGRAM - 3. ROK SPOLUPRÁCE
Momentálně již třetím rokem spolupracuje naše škola s holandskou Griftland College v Soestu. Toto městečko leží nedaleko Baarnu, který je partnerským městem Klášterce nad Ohří. V letošním roce proběhne v říjnu v pořadí již třetí pracovní setkání studentů obou škol v rámci realizace rozsáhlého poznávacího projektu, na kterém budou společně prezentovat kulturní a společenské zajímavosti obou zemí. Tomuto setkání ovšem předchází několikaměsíční vzájemná elektronická komunikace, jejímž vyústěním je power-pointová prezentace o ČR a Holandsku. Cílem této spolupráce je nejenom rozvíjet komunikační dovednosti studentů, ale také pochopit mentalitu jiné evropské země, dozvědět se něco o reáliích Holandska a v neposlední řadě navázat nová přátelství.
Ing. Šárka Foltýnová
ŠKOLNÍ ROK 2008 / 2009
ČESKO-HOLANDSKÝ INTERKULTURNÍ PROGRAM - 2. ROK SPOLUPRÁCE
Mezi dvěma partnerskými školami, Gymnáziem a SOŠ Klášterec nad Ohří a Griftland College z města Soest v Holandsku právě probíhá realizace rozsáhlého poznávacího projektu. Studenti z druhých, třetích a čtvrtých ročníků měli za úkol se v rámci vyučování (na české straně byl projekt připravován na hodinách anglické konverzace) i samostatně ve svém volném čase dozvědět o partnerské zahraniční zemi informace na zadané téma. Celkem bylo stanoveno takových temat dvacet, např.: Hudba, Jídlo, Typické volnočasové aktivity, Legendy, Filmy, Města, Slavní lidé, Slavné knihy nebo časopisy, Typické produkty apod. Ve skupinách potom obě strany navzájem komunikovaly pomocí e-mailů, případně dohledávaly některé údaje na internetu. Cílem bylo vytvořit ve skupinách krátkou Power-pointovou prezentaci, s jejíž pomocí by Češi představili holandské reálie ze zadaných oblastí a Holanďané zase naopak české. S touto prací svým svěřencům pomáhali a pomáhají Mgr. Vavroušková, Ing. Foltýnová, Mgr. Uzsáková, Mgr. Nacková, funkci hlavního koordinátora vykonává Ing. Zajíčková.

Příprava nebyla úplně jednoduchá, ale nakonec všichni svůj úkol zvládli. Ve čtvrtek 9. října 2008 bude zrealizována poslední fáze projektu. Do Gymnázia a SOŠ v Klášterci nad Ohří přijede velká holandská delegace, čítající 80 studentů a pedagogický doprovod. V tomto dni budou studenti z obou zemí představovat své počítačové prezentace. Vzhledem ke značnému počtu zúčastněných bude pro zmíněnou akci vyhrazeno několik učeben vybavených potřebnou technikou.

I přes náročnost příprav má celý projekt svůj smysl. Předpokládá se, že díky němu studenti poznají do té doby jim nepříliš známou evropskou zemi, procvičí si angličtinu jako dorozumívací jazyk a rovněž své komunikační a sociální kompetence. Podporu těmto aktivitám poskytuje Městský úřad v Klášterci nad Ohří a Výbor pro spolupráci s partnerským městem Baarn.
Mgr. Miloslava Koubová
4. - 8. 5. 2009
NĚMECKO-ČESKÉ SETKÁNÍ V ŘEZNĚ A PASOVĚ

Již od září 2008 probíhala příprava projektu „Německo-českého setkání v Řezně a Pasově“. Uskutečnění této akce záviselo na finanční podpoře Česko-německého fondu budoucnosti. V dubnu 2009 nám finanční částka byla přiznána a nyní se těšíme na pondělí 4.5.2009, kdy skupina 26 žáků třídy prima GSOŠ Klášterec nad Ohří spolu s pedagogickým doprovodem odjíždí do bavorského Řezna, kde budou očekáváni 31 žáky z VS St. Nikola Altstadtschule z Pasova.

V Řezně žáci spolu stráví tři dny, budou ubytováni v JH Regensburg a formou her budou objevovat krásu a historii města Řezna – Kamenný most, Starou radnici, osudy rodu Thurn-Taxisů, Prétorskou bránu, Dóm sv. Petra a mnoho dalších památek.

Večery jsou vyhrazeny vzájemnému poznávání, neboť budou následovat ještě dva dny ve městě Pasově, kde budou žáci ubytováni v hostitelské rodině. Plánujeme též návštěvu partnerské školy VS St. Nikola Altstadtschule, kde tamější kolegové připravili pro naše žáky hodiny hudby, tance a výtvarné činnosti. Odpoledne formou hry budeme dobývat historii hradu Oberhaus a městem nás provede pohádková bytost v češtině.

Příprava tohoto projektu byla velmi náročná, obnášela přípravy her a spousta překladů, jelikož žáci primy jsou ve fázi přípravné, neboť se německému jazyku učí teprve 7 měsíců, ale věřím, že naše snažení přinese plody. Považuji tyto akce za silně motivační pro další výuku jazyku, vede žáky k posílení sebevědomí, k samostatnosti, vychovává k toleranci, vede k poznávání historie v souvislosti a k poznávání kultury našich sousedů.

Věřím, že se 8.5. 2009 vrátíme bohatší o nová přátelství, o nezapomenutelné zážitky, o nové vědomosti a s pocitem, že jsme Evropané.

Touto formou děkujeme Česko-německému fondu budoucnosti, že tyto akce podporuje a tím přispívá k jejich realizaci.

Mgr. L. Cvrčková, GSOŠ Klášterec nad Ohří
Waltraud Wagner, VS St. Nikola Altstadtschule Passau

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
Na GSOŠ Klášterec nad Ohří lze každoročně v měsíci květnu skládat mezinárodní jazykovou zkoušku Zertifikat Deutsch a v měsíci červnu dětské mezinárodní jazykové zkoušky Fit in Deutsch 1, Fit in Deutsch 2. Všechny tyto zkoušky probíhají pod záštitou Goethe Institutu.

Zkouška Zertifikat Deutsch (ZD) je určena studentům všech typů středních škol (od 16 let) a široké veřejnosti. Má stejnou platnost jako zkouška maturitní, jen s tím rozdílem, že je uznávána v 79 zemích světa. Lze ji využít u různých zahraničních firem u nás i ve světě, dále pak např. žadatelé o trvalý pobyt v německy mluvících zemích musí doložit svou jazykovou způsobilost a zkouška ZD je v tomto případě dostačující.

Žákům základních škol a nižších ročníků gymnázií jsou určeny zkoušky Fit in Deutsch 1, 2 (podle obtížnosti). Tyto dětské zkoušky probíhají ve stejném termínu ještě v Praze, Zlíně, Olomouci, Ostravě, Českých Budějovicích a v Brně.

Všechny typy zkoušek mají dvě části, písemnou a ústní. V obou částech musí uchazeč prokázat, že cizí jazyk ovládá na určité úrovni v podobě mluvené i psané a umí se vyjadřovat formou písemnou i ústní. Obtížnost je stanovena druhem zkoušky.

Bližší informace o zkouškách Vám rády sdělí Mgr. Eva Sadílková a Mgr. Eliška Bernardová (sadilkovae@gymkl.cz, bernardovae@gymkl.cz).
Mgr. Eva Sadílková, Mgr. Eliška Bernardová
ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008
PROJEKT ŽIVOT NA OBOU STRANÁCH ŠUMAVY
Ve školním roce 2006 – 2007 byla zahájena spolupráce třídy sekunda s třídou 6.B z Altstadtschule – Passau (Německo). První kontakty se uskutečnily prostřednictvím dopisů a elektronické pošty.
K osobnímu setkání došlo ve dnech 18. – 22. 6. 2007, kdy se žáci obou škol setkali při společném projektu „ Život na obou stranách Šumavy“.
Všichni strávili společný týden v Hojsově Stráži, kde se nejenom poznávali navzájem, ale také odhalili spoustu zajímavostí a krás Šumavy. Na památku si všichni vyrobili vlastní tričko a student Josef Holub vytvořil prezentaci.

Ve školním roce 2007 – 2008 naše spolupráce pokračuje, studenti si dopisují a posílají e-maily. Plánujeme i výměnné pobyty.
Mgr. Š. Vajdečková
18. 6. - 22. 6. 2007
SEKUNDA - PROJEKTOVÝ TÝDEN - NA OBOU STRANÁCH ŠUMAVY
Ve dnech 18. – 22. 6. 2007 se třída sekunda zúčastnila projektového týdne Život na obou stranách Šumavy. 30 žáků naší školy se setkalo s 25 žáky ze St. Nikola Altstadtschule z Pasova a strávili společný týden na Šumavě v Hojsově Stráži. Jednalo se o pobyt spojený s prvním setkání s německými studenty, se kterými jsou žáci v písemném kontaktu a s nimiž bychom i v dalších letech chtěli udržovat partnerské vztahy. Věříme, že tato akce mimo jiné opět přispěje ke zdokonalování jazykových znalostí našich žáků. Tento projekt finančně podpořilo sdružení Teamsprint.Klára V. ze sekundy shrnula celý pobyt takto:
Je 9.00 hodin. A naše celá super hlučná třída nastupuje do vlaku. Čeká nás dlouhá cesta. Radši to rozepisovat nebudu :). Kolem 16. hodiny jsme dorazili do Hojsovy Stráže. Šli jsme pěšky k našemu penzionu a párkrát jsme zabloudili. Dostali jsme pokoje. Zpočátku jsme byli nespokojeni, ale pak jsme se zabydlili. Po večeři jsme měli procházku po okolí.
V úterý přijeli Němci a odpoledne jsme měli společenské hry a chlapci fotbalový zápas, nakones hrála i děvčata.
Ve středu jsme byli v Železné Rudě. Navštívili jsme: staré česko – německé nádraží, kde pro nás byla připravena zajímavá přednáška a krátký film, muzeum loutek a dopravních prostředků. A pak zpátky dlooouhá tůra do penzionu. Večer jsme ještě stihli malování triček, táborák a diskotéku.


Ve čtvrtek odjeli němečtí kamarádi domů. My jsme jeli na koupaliště v Nýrsku a poté šli na pizzu a domů (penzion). Večerní program – táborák, diskotéka. V pátek jsme jeli domů, což mě mrzelo, protože to tam bylo super. Jak vidíte všem se to líbilo. Celý výlet byl povedený i s Němci, ti byli super :). Tak zopakujem si to znovu?


Mgr. L. Cvrčková, Mgr. Š. Vajdečková