TŘÍLETÝ MEZINÁRODNÍ PROJEKT 2003 - 2006
PROJEKT SOCRATES
Naše škola zahájila ve školním roce 2003 / 2004 práci na tříletém mezinárodním projektu v rámci vzdělávacího programu EU SOCRATES. Tento projekt byl ukončen v roce 2006.
O jedné z řady akci informujeme níže, o ostatních akcích informujeme průběžně na hlavní stránce (nyní v archivu), podrobněji o průběhu a výsledcích naší práce informují studenti na svých česky psaných i anglicky psaných stránkách

O svých aktivitách informují jednotlivé školy průběžně na vlastních webových stránkách, které vytvořili, spravují a aktualizují studenti.
Více o projektu také v samostatném odkazu socrates v pravém menu.
14. 3. 2005
PRACOVNÍ SETKÁNÍ V GEITHAINU
Ve dnech 9. – 11. 3. 2005 se uskutečnilo první pracovní setkání v rámci projektu Socrates v tomto školním roce, tentokrát v německém Geithainu. Za naši školu byli přítomni studenti Michaela Mlejnková (kvinta), Petr Messner, Dagmar Radová a Eva Jílková (všichni septima). Pedagogický doprovod zajišťovaly Mgr. Liesbet Cvrčková a Mgr. Šárka Vajdečková. Tohoto setkání se zúčastnili i naši kolegové z Hvassaleitiskoli z Islandu.
Po příjezdu byli čeští studenti ubytováni v německých rodinách. Následoval odpolední program – prohlídka okolní krajiny, která je v současné době rekultivována a prohlídka kláštera ve Wechselburgu. Další den byl věnován prohlídce saského města Lipsko. Cestovali jsme vlakem a musíme říci, že kultura cestování je v Německu mnohem lepší než u nás. Celý den nás doprovázelo slunečné počasí, a tak jsme si v klidu mohli prohlédnou historické památky – nádhernou budovu lipského nádraží, Nikolaikirche, Thomaskirche, Alte Rathaus, Augustusplatz, univerzitu atd. V odpoledních hodinách dorazili do Geithainu i italští studenti se svým pedagogickým doprovodem. Poté trávili studenti své volné odpoledne se svými německými a italskými kamarády.
V pátečních dopoledních hodinách se studenti i pedagogové účastnili vyučování. Navštívili jsme hodiny matematiky, německého jazyka, literatury, ruského jazyka i hudební výchovy. Po hospitacích se všichni odebrali do nedalekého divadelního sálu, kde jsme shlédli divadelní představení, které nastudovali němečtí studenti. Po společném obědě následovaly ukázky sportovních výkonů několika německých studentů. Předvedena byla kolová, sportovní rybaření a tanec. Pak následovalo několik zápasů ve volejbale. Těch se už ale naše skupina nezúčastnila, jelikož jsme se vydali na cestu domů. Ale ta nebyla tak jednoduchá… Setkání s našimi zahraničními přáteli se vydařilo a obohatilo nás o další nejen jazykové zkušenosti. A již dnes se všichni těšíme na květen, kdy budeme hostiteli my v Klášterci.
Mgr. Šárka Vajdečková
NAŠE PARTNERSKÉ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ:
naše partnerské školy na mapě
  • HAUPTSCHULE ST.GEORG - VILSHOFEN (SRN - BAVORSKO)
  • CONRAD-FELIXMÜLLER GYMNASIUM - GEITHAIN (SRN-SASKO)
  • WALDHEIM MAVO (HOLANDSKO- BAARN)

naše partnerské školy na mapě


HAUPTSCHULE ST. GEORG VILSHOFEN
Od vzniku našeho gymnázia existuje partnerství se školou St. Georg v bavorském Vilshofenu. Každoročně se uskutečňují vzájemné návštěvy pedagogů i studentů a realizujeme společné výtvarné či hudební projekty. Z posledních to byl například projekt "Baroko". Studenti primy, sekundy, tercie a kvarty mají každoročně možnost účastnit se výměnných pobytů v tomto bavorském městečku. Samotnému výjezdu předchází seznamování formou dopisování. Po dobu pobytu žáci žijí v rodině svého přítele, navštěvují dopolední vyučování, odpoledne se účastní různých sportovních a kulturních akcí. Absolvují též celodenní výlety do nedalekého Pasova, či vzdálenějšího Regensburgu nebo Mnichova.
CONRAD-FELIXMÜLLER GYMNASIUM GEITHAIN
Spolupráci s Gymnáziem Conrada Felixmüllera v saském Geithainu jsme navázali ve školním roce 2000 / 2001. Studenti vyšších ročníků se mohli během školního roku zapojit do spolupráce na projektu "Naše město očima našich přátel". Šlo o porovnání měst Klášterce nad Ohří a Geithainu a to z hlediska historického i současného.
WALDHEIM MAVO BAARN
V minulých letech jsme zorganizovali několik společných projektů, např. výstava inspirovaná M.C.ESCHEREM a výměnné pobyty studentů v rodinách. V rámci spolupráce měst Klášterce a Baarnu se uskutečnila stáž našich dvou studentek. V současnosti se připravuje internetová korespondence mezi studenty obou škol.