INTERNATIONAL PROJECT SOCRATES
Within EU program Socrates, our school has joined a three-year project with an international participation.
Another three schools work on this project (Conrad Felixmüller Gymnasium Geihain, Hvasseleitiskoli Reykjavik, Liceo Europeo "Bambin Gesu" Fermo).

Students inform about thier activities on the Internet sites that they make and control themselves.
 
MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOCRATES

V rámci vzdělávacího programu EU SOCRATES se naše škola zapojila do tříletého projektu s mezinárodní účastí. Obecné informace o těchto programech najdete na www.socrates.cz, odkaz Comenius

Na projektu s názvem KOŘENY pracují kromě naší školy další tři školy z různých zemí Evropy
 • CONRAD- FELIXMÜLLER v Geithainu (SRN)
 • Gymnázium Fermo (Itálie)
 • ZŠ z Reykjaviku (Island)


 • V průběhu roku pracuje každá ze zúčastněných škol samostatně. Sbírá, třídí a zpracovává fakta formou skupinové práce. Výsledky práce každé školy jsou pak prezentovány na pracovních setkáních, která se konají zhruba po čtvrt roce na jedné z partnerských škol.

  Téma projektu KOŘENY je začleněno do tematických plánů jednotlivých předmětů českého, anglického a německého jazyka, dějepisu, základů společenských věd, výtvarné výchovy a informatiky. V rámci projektu probíhá každý rok řada nejrůznějších akcí. Jde například o výstavy studentských prací, divadelní představení, taneční a hudební produkce, sportovní akce apod.

  I. rok projektu
  Cílem bylo najít společné KOŘENY, ale i poukázat na jedinečné stránky historie a kultury každé ze zúčastněných zemí. My jsme se zabývali českými pohádkami a pověstmi všeobecně, ale obzvláště pověstmi našeho kraje. Navštívili jsme hrady, zámky a historické památky naší země. Při jarním pracovním setkání na naší škole zhlédli naši studenti i zahraniční partneři divadelní představení Žižka v nastudování studentů a pedagogů naší školy.

  II. rok projektu:
  Tématem projektu byly kořeny sportu, na pracovním setkání na Islandu se téma zúžilo na tanec a fotbal. V rámci projektu proběhlo několik sportovních akcí, dále studenti navštívili výstavu věnovanou historii fotbalu v Praze a pro jarní pracovní setkání jsme připravili Velkou taneční show.

  III. rok projektu:
  Letošním tématem jsou kořeny hudby. V tomto školním roce již v rámci projektu navštívili studenti Litomyšl, rodiště Bedřicha Smetany. Dokumentární film, který zde o Bedřichu Smetanovi natočili, prezentovali na pracovní schůzce na Islandu. Do konce roku se chystá návštěva partnerské školy v SRN a další akce, na závěr projektu pak Velká hudební show.

  O svých aktivitách informují jednotlivé školy průběžně na webových stránkách, které vytvořili, spravují a aktualizují studenti.