INFORMACE PRO STUDENTY
26. 2. 2010
PRO MATURANTY
Informace o oborech, školách a uplatnění absolventů ve všech souvislostech
Na www.infoabsolvent.cz je nově umístěna úplná vzdělávací nabídka všech vyšších odborných škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání.
Je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.).
Je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání).

Na www.infoabsolvent.cz rovněž najdete
údaje o vzdělávací nabídce vysokých škol,
informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Mgr. Irena Klementová
15. 1. 2010
VELKÁ VÝZVA
Hnutí DUHA vyhlašuje soutěž o nejlepší komiks na téma moderních zelených technologií. Komiks by měl zajímavou a pozitivní formou propagovat moderní zelené technologie. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv. Celý komiks by ale neměl rozsahem přesáhnout rozměry A4, první tři místa budou finančně odměněna. Více informací na plakátku - ke stažení ve formátu pdf a na www.velkavyzva.cz


banner komiks


Ing. Soňa Kolaříková
14. 1. 2010
PROJEKT JUNIOR INTERNET
Projekt Junior Internet je určen pro talentované mladé lidi do 18 let se zájmem o počítače a Internet. Zájemci se mohou do 15. února 2010 na www.juniorinternet.cz přihlašovat se svými webovými stránkami, grafickými pracemi či esejemi o Internetu do internetové soutěže. všichni účastníci budou pozváni na konferenci Junior Internet, která proběhnev sobotu 20. března 2010 a kde pro ně bude připraven bohatý progra. vítězové dostanou hodnotné ceny a možnost představit sebe a svůj projekt na konferenci a popřípadě reprezentovat českou republiku na mezinárodním sympoziu Junior Internet.
Bližší informace ke stažení ve formátu doc

Ing. Soňa Kolaříková
4. 12. 2009
INFORMACE PRO MATURANTY
Letošní maturanti najdou řadu užitečných informací (adresář VŠ a VOŠ, dny otevřených dveří na různých fakultách, přípravné kurzy, termíny přihlášek,...) na webu www.kampomaturite.cz

Pozor, na většinu umělecky zaměřených škol se přihlášky podávají jen do konce listopadu!
Obdobné informace a ještě něco navíc (hodnocení fakult, kolejí, články o studiu, vztazích, sexu...) najdete na www.my.cz

Mgr. Irena Klementová
2. 12. 2009
SEDM STATEČNÝCH Z ČVUT
ČVUT v Praze připravilo pro všechny potenciální zájemce z řad studentů středních škol o studiu na libovolné ze sedmi fakult na ROADSHOW. Na naší škole se mohli studenti této akce zúčastnit ve středu 2. prosince 2009.


Podrobnější informace na www.sedmstatecnych.cz

Ing. Soňa Kolaříková
23. 11. 2009
NAŠI BORCI V CosmoGIRL!
Michal Biša, Jakub Král a Filip Bartoň (všichni z tercie naší školy) jsou v SNB úspěšní tak, že se o nich píše nejen v místním tisku. Momentálně si o nich můžete přečíst v prosincovém čísle časopisu CosmoGIRL! .


Ing. Soňa Kolaříková
4. 11. 2009
HARMONOGRAM MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2009/2010

1. maturitní týden: 17. 5. 2010 - 21. 5. 2010
třída: oktáva

2. maturitní týden: 24. 5. 2010 - 28. 5. 2010
třída: IV.G, IV.S

Praktická maturitní zkouška: 13. 5. 2010
třída IV.S

Písemná maturitní práce z českého jazyka a literatury:
19. 4. 2010 všichni maturanti

Přípravný týden:
oktáva: 10. 5. - 14. 5. 2010
IV.G: 17. 5. - 21. 5. 2010
IV.S: 17. 5. – 21. 5. 2010

Vysvědčení předáno:
oktáva: 6. 5. 2010
IV.G: 13. 5. 2010
IV.S: 12. 5. 2010

Mgr. Věra Kalauzová
4. 11. 2009
LOGICKÁ OLYMPIÁDA - VÝSLEDKY NOMINAČNÍHO KOLA
Studenti, kteří se účastnili on-line nominačního kola logické olympiády a výsledky jsem jim neoznámila osobně, mohou zjistit, své umístění v porovnání s účastníky z kraje i celé republiky na www.logickaolympiada.cz.
Pod odkazem výsledky, volby výsledky SŠ zadejte své příjmení do příslušného pole. Do krajského kola postoupily pouze dvě studentky z oktávy, pozvánku k účasti v krajském kole obdržely e-mailem od pořadatelů.

Ing. Soňa Kolaříková
15. 10. 2009
FORMULÁŘE
Do sekce ředitel informuje byly přidány následující formuláře:
přihláška ke studiu na SŠ pro denní studium (formát pdf)
žádost o uvolnění z tělesné výchovy
žádost o uvolnění z výuky
žádost o opakování ročníku (vše ve formátech doc)


Mgr. Liesbet Cvrčková
20. 10. 2009
DEFINITIVNÍ ODKLAD STÁTNÍCH MATURIT
Prezident Václav Klaus v úterý 20. října podepsal zákon o odkladu státních maturit. Maturanti tak nebudou v letošním školním roce skládat zkoušky dospělosti podle nových pravidel.
Celý článek, další informace o připravované státní maturitě www.statnimaturita.cz


15. 10. 2009
FLORBAL - NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ
Florbal FBC Kadaň hledá nové hráče - žáky a žákyně (ročníky 1994-97), juniory a dorostence (ročníky 1990-93) Nábor každý pátek 16.30 - 18.30 tělocvična AMOS, žáci 16.30 - 18.30, ostatní 18.00 - 19.00 hodin.
Více informací najdete na stránkách klubu


baner


Ing. Soňa Kolaříková
8. 10. 2009
KORESPONDENČNÍ SEMINÁŘE
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze nabízí každoročně nadaným studentům středních i základních škol možnost účasti na KORESPONDENČNÍCH SEMINÁŘÍCH z programování, matematiky, a fyziky.

KSP - Korespondenční Seminář z Programování, je seminář určený pro studenty středních a základních škol, kteří mají zájem naučit se něco z oblasti algoritmů, logických úloh, programování a informatiky vůbec.
Matematický korespondenční seminář též zvaný PraSe (PRAžský SEminář), je soutěž pro studenty středních škol.
PIKOMAT je matematická korespondenční soutěž pro žáky 6. až 9. tříd základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií
Časopis M&M je určen pro studenty středních škol, kteří se zajímají o matematiku, fyziku či programování.
FYKOS (FYzikální KOrespondenční Seminář) je určen pro všechny středoškoláky se zájmem o fyziku.
MFF UK dále nabízí odborná soustředění, školy a tábory pro středoškoláky a různé jednorázové akce. Aktuální informace najdete na stránkách MFF UK pro veřejnost
Ing. Soňa Kolaříková
7. 10. 2009
ROČNÍ ODKLAD STÁTNÍCH MATURIT?
Senát schválil odklad státních maturit o rok. Nyní už zbývá pouze podpis prezidenta. Návrh z pera ODS odsouhlasili začátkem září poslanci. Nová podoba zkoušky dospělosti se připravuje už přes deset let. Pokud bude s odkladem souhlasil i Václav Klaus, odstartují maturity ve školním roce 2010/11. Celý článek na iDnes.cz

Protože stále chybí podpis prezidenta, jsou dosud platné současné pokyny, školy musí zveřejnit informace o podobě profilových zkoušek.
(Ke stažení ve formátu doc).
Nadále zůstávají v platnosti veškeré informace z 9. 9. 2009 na stránce studenti

Ing. Soňa Kolaříková, Mgr. Irena Klementová
25. 9. 2008
VIDEOSOUTĚŽ A FOTOSOUTĚŽE PRO STUDENTY SŠ
Studentům středních škol se zájmem o fotografování a videotvorbu se nabízí příležitost zúčastnit se hned tří různých soutěží.

International Education Society Ltd. vyhlašuje 4. ročník fotosoutěže na téma Svět kolem nás a Makro, podrobné informace najdete na adrese www.skoly.cz

Zastoupení Evropské komise v České republice vyhlašuje u příležitosti Evropského roku tvořivosti a inovací videosoutěž na téma: TVOŘÍM INOVUJI KAŽDÝ DEN, podrobné informace ke stažení ve formátu doc.

Fakulta stavební ČVUT v Praze vyhlásila 2. ročník fotografické soutěže pro studenty středních škol pod názvem Tvýma Očima 2009. Téma soutěže je: Budova - zrod a zánik, soutěž má dvě kategorie - Snímek a Série. Soutěžní snímky můžete zasílat až do 15. 11. 2009
Více informací na stránkách FSV ČVUT

Ing. Soňa Kolaříková
25. 9. 2008
PRO NOVÉ STUDENTY
používání multifunčních zařízení Konica a Toshiba,
vnitřní řád učeben IVT
Pro kopírování a tisk mají studenti školy k dispozici dvě multifunkční zařízení - KONICA (ve druhém patře vedle kabinetu IVT) a TOSHIBA (barevná, ve vestibulu v přízemí školy). Příkaz k tisku můžete dát z jakéhokoli počítače ve škole, tisk i kopie se platí!
Pokyny a podrobný návod ke stažení ve formátu doc, vytištěný jej najdete na nástěnce vedle učebny IVT1 a nad tiskárnou KONICA.
Vnitřní řád učeben IVT1 a IVT2 ke stažení ve formátu doc

Ing. Soňa Kolaříková
24. 9. 2009
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Organizace Mensa ČR zve studenty 1. až 4. ročníků středních škol k účasti ve druhém ročníku Logické olympiády. Soutěž proběhne ve třech kolech - nominačním, krajském a celorepublikovém.

Nominační kolo proběhne on-line 6.- 10. října 2009. Soutěžící se mohou připojit odkudkoli - z domova, školy, knihovny..., podmínkou je registrace nejpozději do 5. října na adrese www.logickaolympiada.cz.
(stránky olympiády jsou občas nefunkční, chyba není na naší straně)

Krajská kola se uskuteční v pátek 6. listopadu v krajských městech a nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat v pondělí 30. listopadu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Ke stažení dopis od organizátorů (ve formátu pdf)

Ing. Soňa Kolaříková
15. 9. 2009
NABÍDKA - ZÁJEZD DO FRANCIE
V termínu 21. 10. – 27. 10. 2009 pořádáme zájezd do Francie – Paříž a zámky na Loiře. Zúčastnit se mohou žáci gymnázia i SOŠ. Podmínkou u žáků mladších 15-ti let je vlastní pas. Odpovědný pedagog za organizaci je RNDr. Peteriová, která podá bližší informace. Přihlášení je možné do cca 25. 9. 2009.
Ke stažení podrobné informace a přihláška (ve formátu doc)

RNDr. Iva Peteriová
9. 9. 2009
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE KE STÁTNÍ MATURITĚ
Situace kolem státních maturit se neustále mění, podzimní ověřování nové formy maturitní zkoušky bylo zrušeno.
Poslanecká sněmovna České republiky přijala dne 9. 9. 2009 návrh novely školského zákona poslance Waltra Bartoše (ODS) na odložení státních maturit o jeden rok, tedy na rok 2011. Stalo se tak i přesto, že vláda návrh jednomyslně odmítla a organizační výbor sněmovny projednávání příslušné novely nedoporučil. Jejímu uvedení v život teď stojí v cestě ještě schválení Senátem a podpis prezidenta republiky.

Zpráva byla převzata z oficiálních stránek nové státní maturity


Nadále tedy platí údaje z MŠMT, v bodech jej uvádíme níže, podrobné informace najdete v dokumentu nejnovější informace k maturitní zkoušce (ke stažení ve formátu doc)

Leden 2010 - pokusné ověřování nové formy maturitní zkoušky, zúčastní se všichni studenti čtvrtých ročníků, půjde o didaktický test a písemnou práci z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a matematiky
Společná a profilová část se koná v jarním a podzimním období
Jarní zkušební období – od 1. dubna do 20. června 2010
Do 15. listopadu 2009 podá žák přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní maturitní období
Od 12. dubna do 20. dubna – didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky
Od 24. května do 4. června 2010 – ústní zkoušky před zkušební komisí (časový rozvrh didaktických testů a písemných prací zveřejní MŠMT do 31. 12. 2009)
Od 17. května do 20. června 2010 – zkoušky profilové části
Od 2. května 2010 – konání písemné a praktické profilové maturitní zkoušky
Podzimní zkušební období - od 1. září do 31. října
Od 6. září do 14. září 2010 - didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky

Vzhledem k neustále se měnícím informacím z MŠMT ČR odkazujeme všechny budoucí maturanty na webové stránky www.novamaturita.cz. Zde získáte nejnovější informace ohledně státní maturity. Na všechny změny, které nám budou oznámeny, upozorníme také na našich webových stránkách.
Profilové předměty budou stanoveny včetně jejich podoby ředitelkou školy v co nejkratší době - nejpozději do konce září 2009
Ke stažení:
seznam četby (ve formátu doc)

Mgr. Věra Kalauzová, Mgr. Liesbet Cvrčková, Mgr. Irena Klementová
7. 9. 2009
INFORMACE K VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
pro studenty Mgr. Ireny Klementové
Dokumenty ke stažení:
Doporučená četba podle školního katalogu (ke stažení ve formátu doc)
Požadavky na četbu (ke stažení ve formátu doc)
Témata referátu pro studenty II. ročníků (ke stažení ve formátu doc)
Mgr. Irena Klementová
3. 9. 2009
PŘEHLED VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ
pro školní rok 2009/2010

NIŽŠÍ GYMNÁZIUM
Německý jazyk – prima, sekunda, tercie
Cvičení z IVT – sekunda, tercie
Matematická cvičení – sekunda, tercie

VYŠŠÍ GYMNÁZIUM
3. ročník (septima, III.G) 4. ročník (oktáva, IV.G)
Seminář z matematikySeminář z matematiky
Seminář z biologieSeminář z IVT
Seminář z dějepisuSeminář z biologie
Konverzace v AjSeminář z dějepisu
Konverzace v NjKonverzace v Aj
Seminář z fyzikyKonverzace v Nj
Seminář ze ZSVSeminář z fyziky
Seminář ze zeměpisu
Seminář ze ZSV

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
3. ročník4. ročník
Sociální patologiePsychopatologie
PečovatelstvíKonverzace Aj,Nj
Cvičení z pedagogiky
a psychologie
Konverzace v Aj, Nj


NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY (pro všechny studenty)
Plavání, sportovní hry, španělský jazyk, ruský jazyk, konverzace Nj (SOŠ), konverzace Aj (SOŠ), pěvecký sbor, chemický seminář
ředitelství školy
2. 9. 2009
VYUČOVACÍ HODINY
Vzhledem k velkému počtu dojíždějících studentů je začátek vyučování posunut na 8.10.
Začátek a konec jednotlivých vyučovacích hodin:
1. hodina 8.10 - 8.55
2. hodina 9.00 - 9.45
3. hodina 10.00 - 10.45
4. hodina 10.55 - 11.40
5. hodina 11.50 - 12.35
6. hodina 12.45 - 13.30
7. hodina 13.35 - 14.20
8. hodina 14.30 - 15.15
9. hodina 15.20 - 16.05
ředitelství školy
31. 8. 2009
OSVOBOZENÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY
Žáci, kteří žádají úlevy nebo osvobození z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů, předloží lékařem potvrzenou zprávu vyučujícímu tělesné výchovy do 15. 9. 2009.
ředitelství školy
31. 8. 2009
DOPORUČENÉ UČEBNICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/10
Seznam doporučených učebnic pro gymnázium
Seznam doporučených učebnic pro SOŠ

Upozorňujeme na změnu učebnic pro ČJ a literaturu pro 1. ročník gymnázia a kvintu.
ředitelství školy
4. 6. 2009
NECHCEME STÁTNÍ MATURITU!
Skupina Nechceme státní maturitu!, iniciovaná Filipem Víchem z jíčínského gymnázia má za cíl pokusit se, slovy autora, o nemožné: o zrušení státní maturity.
odkazy na články v médiích - blog skupiny Nechceme státní maturitu!
odkaz na facebook skupiny Nechceme státní maturitu!

4. 5. 2009
STUDENTSKÝ PORTÁL UNIUM
Internetový portál UNIUM je určený pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol.
Jedním z hlavních cílu portálu UNIUM je usnadnit studentům středních škol volbu správné vysoké školy a pomoci jim se na nové škole rychle zorientovat.


logo projektu
Portál UNIUM dále umožní:
 • Zjistit, co konkrétně se na jednotlivých VŠ studuje
  (dokonce umožňuje i prohlédnout si zápisky z hodin, ukázky testů, atd.).
 • Prohlédnout si názory studentů jednotlivých škol na jejich fakultu a školu
  (každá škola i fakulta má svou vlastní skupinu s diskusními fóry, fotografiemi, atd.).


 • Mgr. Irena Klementová
  1. 4. 2009
  STAVEBNÍ FAKULTA NA ICQ
  Fakulta stavební ČVUT v Praze nabízí službu "Online poradce pro zájemce o studium".

  Online poradce je osoba, která je ve vypsaných hodinách připojena online do aplikace ICQ. Cílem této služby je umožnit zájemcům o studium osobně konzultovat možnosti studia na fakultě a zodpovědět dotazy ohledně přijímacího řízení, výuky, ubytování apod.
  Více informací
  Mgr. Irena Klementová
  16. 3. 2009
  TESTY STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ V POHODĚ
  Z brněnské MU přišel na naši školu dopis (viz. níže, kráceno) s informací o spuštění zajímavého portálu.

  Vážení přátelé,
  rádi bychom Vás a studenty vaší školy informovali o spuštění portálu www.tsvpohode.cz
  Jedná se o nekomerční projekt několika vzdělávacích agentur, které připravují studenty na testy studijních předpokladů Masarykovy univerzity.
  Jaké informace na tomto serveru mohou uchazeči najít a jakých služeb mohou využívat?
  Katalog percentilových hranic, které postačovaly pro přijetí na jednotlivé obory MU, bezplatný emailový korespondenční seminář numerického myšlení,diskuzní fórum, statistiky o přijímání na jednotlivé obory a mnoho dalších informací.

  Srdečně zdraví
  Martin Víta
  Koordinátor projektu

  Mgr. Irena Klementová
  15. 2. 2009
  STUDIUM NA SŠ V ZAHRANIČÍ
  Mezinárodní společnost Alfa Agency s.r.o. nabízí studentům ve věku 14 - 19 let možnost studia na zahraniční střední škole. Byla zahájena registrace přihlášek na školní rok 2009/10.
  Společnost Alfa Agency zajišťuje komplexní služby v oblasti vzdělávání, práce, cestování a studia v zahraničí, podrobnosti na www.alfa-agency.cz, katalogy k dispozici v učebně IVT 1.
  Ing. Soňa Kolaříková
  3. 11. 2008
  FOTO A VIDEO
  N adresu školy přišlo několik informací pro zájemce o fotografii a video.
  Sdružení podnikatelů AZ TIP upozorňuje na existenci nového portálu pro všechny příznivce natáčení filmů a zpracování videa i audia na svém počítači www.video.az4u.info a také na existenci časopisu Video A-Z tip

  Zájemci o fotografování se mohou přihlásit do soutěže Fotograf roku 2009, kterou vyhlašuje magazín o fotografování, digitálním videu, fotografické tvorbě a praxi FotoVideo přihlásit.
  Ing. Soňa Kolaříková
  23. 10. 2008
  STUDUJ V AMERICE
  Nadace J. Williama Fulbrighta v Praze upozorňuje studenty na možnost studia v USA.  řš
  15. 10. 2008
  KORESPONDENČNÍ SEMINÁŘ Z CHEMIE
  Pro studenty se zájmem o chemii připravili studenti PřF UK a VŠCHT Praha a PřF MUNI Brno KSICHT - Korespondenční seminář inspirovaný chemickou tematikou.
  Mgr. Irena Klementová
  14. 10. 2008
  PORTÁL INFOEXPRESS
  Portál INFOEXPRESS - server, na který si zprávy píšete sami - nabízí možnost všem jednotlivcům, kteří mají chuť podělit se se širokou veřejností o aktuální společenské dění ve svém regionu, ale i o své rady, názory, komentáře, kresby, fotografie či souvislosti v oborech volnočasových aktivit. Mají tak možnost vedle publikování zpráv ze svého kraje prezentovat např. činnost zájmových kroužků, sportovních klubů, či neziskových sdružení.
  řš
  1. 10. 2008
  INFORMACE PRO STUDENTY 4. ROČNÍKŮ

  informace pro studenty 4. ročníků (ve formátu doc)
  přehled VŠ A VOŠ (ve formátu doc)
  Mgr. Irena Klementová
  (Další užitečné informace pro studenty najdete také v sekci info o školách / výchovné poradenství)
  4. 9. 2008
  ŠKOLNÍ ŘÁD pro školní rok 2008/2009
  Školní řád ke stažení ve formátu doc
  ředitelství školy
  6. 6. 2008
  KORESPONDENČNÍ SEMINÁŘ Z PROGRAMOVÁNÍ
  MFF UK nabízí nadaným studentům se zájmem o matematiku a programování KSP - Korespondenční Seminář z Programování pro středoškoláky, ve kterém se studenti naučí řešit různé logické a programátorské úlohy.
  učitelé IVT
  1. 6. 2008
  HOLKY, ZKUSTE IT!
  Že vás zatím nenapadlo spojovat svou budoucí kariéru s IT? Zkuste to. Navštivte stránky WWW.ZKUSIT.CZ připravené speciálně pro dívky a mladé ženy

  Zkus IT - stránky pro dívky a ženy, které se 
rozhodují o své budoucnosti

  Ing. Soňa Kolaříková
  16. 5. 2008
  STUDENTSKÉ PORTÁLY
  Zajímají vás aktuální informce o dění na vysokých školách? Chcete zjistit, jaká je situace na konkrétních fakultách? Chcete získat nové kamarády? Navštivte studentský portál PRIMAT. Zajímavé informace a spoustu odkazů na další studentské stránky najdete také na portálu STUDENTSKÉ MĚSTEČKO.
  Užitečné informace a nové přátele můžete najít po registraci na komunitním webu STIPLIST

  Skupiny vysokoškolských studentů různého věku a různého studijního zaměření nabízí studentům pomoc při výběru vysoké školy.
  Na nekomerčním studentském serveru PRIMAT se mohou s dotazy obrátit přímo na studenty studující jejich zvolenou školu a "zmapovat" si tak "terén" před nástupem na vysokou školu. Dotazy se mohou týkat čehokoliv od přijímacích zkoušek, výuky, možnosti zahraničních pobytů, přes menzu, koleje až po možnosti kulturního či sportovního vyžití pro studenty.  Celé znění dopisu zaslaného na naši školu
  Mgr. Irena Klementová