STARŠÍ AKCE
16. 1. 2003
vernisáží byla zahájena výstava prací studentů partnerské školy - Gymnázia Conrada Felixmüllera Geithain (SRN). Vernisáže se zúčastnili nejen zástupci obou škol, ale i představitelé obou města a mnozí významní hosté.

němečtí hosté při prohlídce školy v doprovodu pedagogů naší školy starostové obou měst a ředitelé obou škol

Na první fotografii zleva Mgr. Šárka Vajdečková, učitelka NJ, Jakob Goertz, Rekt. a. D., německý lektor působící na naší škole, ředitel geithainského gymnázia pan Jürgen Meye, učitelka výtvarné výchovy paní Constans Haupt, Mgr. Liesbet Cvrčková, učitelka NJ, učitelka anglického jazyka paní Gisela Hahn a starosta města Geithain pan Heinz Herzog.
Na druhé fotografii starostové obou měst a ředitelé obou škol - zleva pan Heinz Herzog, starosta Geithainu, starosta města Klášterce nad Ohří PaedDr. Miroslav Řebíček, Mgr. Jiří Jedlička, ředitel GSOŠ Klášterec nad Ohří a Jürgen Meye, ředitel CFG Geithain. Vernisáže se zúčastnili i obě místostarostky našeho města - ing. Veronika Dlouhá a ing. Lenka Kynčilová.
Rok 2002
1. 3. 2002
Návštěva pedagogů z partnerské školy v Geithainu V pátek 1. 3. 2002 navštívilo naše gymnázium 23 německých pedagogů včetně pana ředitele z partnerského gymnázia v německém Geithainu. Cílem jejich návštěvy bylo poznat pedagogický sbor a naplánovat vzjemné projekty. Po příjezdu byli naši hosté seznámeni se systémem českého školství a s historiií i součastností naší školy. Poté si prohlédli budovu školy, jednotlivé učebny a jejich vybavení i ostatní prostory našeho gymnázia. Večer proběhlo společné posezení, kterého se zúčastnil téměř celý pedagogický sbor. Učitelé zde konzultovali další možnou spolupráci v rámci obou škol. Již nyní můžeme říci, že se kromě zeměpisného projektu plánují také projekty výtvarné a sportovní. V sobotu dopoledne si naši hosté prohlédli zámecký park a stálou expozici porcelánu na kláštereckém zámku.
10. 5. 2002
přijeli němečtí výtvarníci na vernisáž projektu Město podle Raye Bradburyho
4. 10. 2002
Návštěva našeho pedagogického sboru v Geithainu se uskutečnila na základě pozvání německých kolegů a jejím smyslem bylo nejen poznat německé kolegy a partnerské město, nýbrž domluvit také další spolupráci na společných projektech. Dopoledne se pedagogové zúčastnili hospitací ve výuce a vyslechli nádherné pěvecké vystoupení školního sboru. Po společném obědě v jídelně se vypravili na prohlídku města. Mimo jiné navštívili městské hradby, park, muzeum, kostel a podzemní chodby. Následovalo přivítání na městské radnici, která je po své rekonstrukci chloubou města. Ve večerních hodinách se sešli německý i český pedagogický sbor v prostorách školy u malého pohoštění. V rámci našich rozhovorů se porovnávaly rozdíly v německém a českém školství, hovořilo se o problémech, které existují nejen v našich podmínkách. Bylo domluveno také několik projektů, které by se měly v budoucnu uskutečnit.
13. 12. 2002
v saském Geithainu byla zahájena výstava prací studentů naší školy s vánoční tématikou pod názvem KLÁŠTERECKÉ VÁNOCE. Výstava byla instalována v prostorách radnice v Geithainu, vernisáže se za německou stranu zúčastnili nejen pedagogové družební školy - Gymnázia Conrada Felixmüllera Geithain, ale i představitelé města. Vernisáž zahájil starosta města Geithain, poté pohovořili i ředitelé obou družebních škol. Za naši školu se akce zúčastnili ředitel školy Mgr. Jiří Jedlička, učitel výtvarné výchovy Mgr. David Kodytek a  Mgr. Šárka Vajdečková, učitelka němčiny. Akce má být nejen pokračováním spolupráce mezi družebními školami, ale také symbolickým zahájením spolupráce mezi oběma městy.
12. 5. 2002
V neděli 15. května přijela do našeho města na výměnný pobyt skupina studentů a pedagogů z družební školy St. Georg Vilshofen.
2. - 7. 6. 2002
Skupina našich studentů a pedagogů se recipročního pobytu v německu zúčastnila v prvním červnovém týdnu.
Rok 2001
4. - 6. 10. 2001
navštívilo 9 studentů v doprovodu 2 německých pedagogů naši školu. Byl pro ně připraven bohatý program - např. exkurze v místním závodu Karlovarský porcelán a Dole Nástup Prunéřov, prohlídka našeho města, zámku, muzea porcelánu a samozřejmě i naší školy. Studenti své poznatky pečlivě zaznamenali kamerou na videokazetu, která po zpracování poslouží jako pomůcka pro výuku německého jazyka.
18. - 20. 10. 2001
nás navštívila desetičlenná skupina studentů tohoto gymnázia, aby začala společně s našimi studenty postupně projekt realizovat. V červnu se naši studenti vypravili do Geithainu a zúčastnili se "Týdne projektů" na geithainském gymnáziu.
12. 12. 2001
při příležitosti dne otevřených dveří na naší škole se přijelo podívat i několik pedagogů a studentů z této družební školy.