VÝMĚNNÝ POBYT

V neděli 12.5.2002 přivítali naši studenti a pedagogové skupinu patnácti studentů v doprovodu dvou pedagogů z partnerské družební školy v bavorském Vilshofenu. Němečtí studenti byli poté ubytováni v rodinách svých českých kamarádů. V pondělí si prohlédli naši školu a účastnili se výuky. Odpoledne byla připravena hra ve skupinách "Naše město". V úterý odjeli čaští i němečtí studenti do Prahy, kde si prohlédli Staroměstskou radnici, Karlův most, Hrad a Staroměstské a Václavské náměstí.

foto 1 - Zleva Peter Vielhuber, Liesbet Cvrčková, Renate Bachinger
foto 2 - Peter Vielhuber při čtení blahopřání ke svým padesátinám

Ve středu odjeli na společný výlet do Chomutova, kde si prohlédli město, navštívili lesopark a také výstavu prací našich studentů "Město podle Raye Bradburyho", nainstalovanou v Okresní knihovně v Chomutově. Ve čtvrtek dopoledne se zúčastnili výletu do Karlových Varů. Odpoledne byl pro německé přátele připraven program v Klub-íčku a rozlučkový podvečer s diskotékou. Pedagogové se sešli ke společnému posezení v pondělí v hotelu Slavie a ve čtvrtek ve vinárně U Floriana, kde byli němečtí pedagogové ubytováni.

foto 3 - skupina německých studentů
foto 4 - němečtí studenti a pedagogický doprovod

Naši studenti navštívili Vilshofen ve dnech 2.6. – 7.6.2002 za doprovodu Mgr. Liesbet Cvrčkové
a Mgr. Šárky Vajdečkové. Opět bydleli v německých rodinách a značnou část pobytu strávili výukou, což určitě přispělo ke zlepšení jejich jazykových znalostí. I pro ně byl připraven zajímavý program, např. výlet do Mnichova s prohlídkou „Německého muzea“, zahradní parky se soutěžemi a grilováním, divadelním představení, které si připravili sami němečtí studenti a které opravdu všechny zaujalo. Všichni studenti hodnotili tyto výměnné pobyty jako přínosné a všichni věří v další pokračování takovýchto akcí. Volný čas pak trávili studenti společně se svými přáteli na koupališti či na výletě na kole.


Šárka Vajdečková,
Soňa Kolaříková