PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. ledna 2010 od 13.00 do 17.00 hodin


ředitelství školy
PŘIHLÁŠKY NA ŠKOLU, PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
Každoročně otevíráme po jedné třídě prvního ročníku čtyřletého a osmiletého gymnaziálního studia a jednu třídu prvního ročníku SOŠ po 30 (32) studentech.

Do 31. 1. 2010 budou zveřejněna kritéria přijímacího řízení pro první kolo, pro další kola nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

Mezní termín odevzdání přihlášky k přijímacímu řízení řediteli školy je 15. 3. 2010.

V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí bez zbytečného odkladu, nejdříve ale v prvním kole přijímacího řízení dne 22. dubna 2010.
Následující informace platí pro uchazeče o studium ve všech oborech ,
tzn. v osmiletém cyklu gymnázia, čtyřletém cyklu gymnázia i uchazeče o studium na SOŠ

Novinkou v rámci přijímacího řízení je ZÁPISOVÝ LÍSTEK.

!!! Každý student, který se uchází o studium na naší škole si musí na své základní škole vyzvednou ZÁPISOVÝ LÍSTEK !!!.


Upozorňujeme, že ZÁPISOVÝ LÍSTEK není výmyslem naší školy, problematiku zápisových lístků řeší ust. §60a školského zákona a ust. §5a vyhlášky č. 671/2004 Sb. Ustanovení §60a odstavce 2 školského zákona stanoví, že uchazeč, který je žákem základní školy obdrží zápisový lístek na své základní škole a to nejpozději do 15. března. Dle §60a odst. 3 školského zákona každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek.
Výtah ze školského zákona, část o přijímání ke vzdělávání na SŠ, §60 - §63

Přihlášku ke studiu obdržíte v kanceláři školy nebo si ji můžete stáhnout (po kliknutí na odkaz níže) a vytisknout přímo z našich stránek.
Přihláška ke studiu (ke stažení ve formátu xls)

ředitelství školy