SIPVZ - státní informační politika ve vzdělávání
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nebyly ze státního rozpočtu vyčleněny žádné další finanční prostředky na realizaci státní informační politiky v současném školním roce, veškeré školení v rámci SIPVZ je momentálně zastaveno.
ICT plán školy
ICT plán školy je k nahlédnutí u ředitele školy.
Informace o školení v rámci SIPVZ na naší škole
Naše škola je certifikovaným školícím pracovištěm pro oblast P.

Čísla certifikátů:
pro oblast Z 28201/2003- 56-943
pro oblast P 28201/2003-56-279

Školení a ceny:
 • přezkoušení modulu Z (200,- Kč za účastníka)
 • školení modulu P0 - Úvodní modul (2 500,- Kč za účastníka)
 • školení modulu P - grafika (cena kurzu zatím není stanovena)


 • Termíny školení:
  V současné době žádný kurz neprobíhá, neboť v současné době je rozhodnutím MŠMT financování SIPVZ pozastaveno

  Lektoři:
  Ing. Soňa Kolaříková - certfikovaný lektor pro moduly Z, P0, P grafika
  Ing. Marie Hánová - certfikovaný lektor pro moduly Z, P0, P grafika

  Jak se na školení přihlásit

  Hlásit se můžete buď telefonicky na kterémkoli z čísel 474 376 047, 474 371 258, 474 372 236 nebo e-mailem na adrese gymkl@gymkl.cz

  Kde lze získat další informace

  Informace týkající se termínů, jejich změn, přihlášek a pod. na výše uvedených telefonních číslech, obecné informace o SIPVZ lze získat na webu www.e-gram.cz