OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ŠKOLNÍM ROKEM
VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK
GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY V KLÁŠTERCI NAD OHŘÍ
ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

Ve květnu 2009 skládalo maturitní zkoušku v celkem 88 studentů: 62 studentů gymnázia a 26 studentů střední odborné školy.
S vyznamenáním tuto zkoušku dospělosti složilo 15 studentů (11 studentů gymnázia a 4 studentky SOŠ), prospělo 63 studentů . Zkoušku bude muset zopakovat celkem 9 studentů.

Všem svým absolventům vedení školy i pedagogický sbor přeje do dalších let mnoho úspěchů.