Projekt Kořeny
Socrates
English version

Zpět na titulní stránku

Závěrečná zpráva o výsledcích 3. ročníku projektu
Socrates – Kořeny – 2005/2006

Číslo smlouvy: CA1 – 03 – 11

Název projektu: Kořeny

Název instituce:
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří
příspěvková organizace, Chomutovská 459
431 51 Klášterec nad Ohří

Názvy partnerských škol:

Konrad Felix Mueler Gymnasium
Friedrich Froebel Strasse
04643 Geithain
Deutschland
e-mail: schule@conrad-felixmueller-gymnasium.de

Hvassaleitisskoli Storagerdi
108 Reykjavik
Island
e-mail: Hvassaleitisskoli@ismennt.is

Liceo Europeo – Bambin Gesu
Via Cipriani 8
63023 Fermo
Marschel
Italien
e-mail: segreteria@ibgliceoeuropeo.org

Počet osob zapojených do práce na projektu: hlavními koordinátory byli 4 vyučující a 20 žáků - podíleli se i ostatní vyučující a studenti (projekt celoškolní)

Celková informace o projektu a jeho zhodnocení:

3. (závěrečný) ročník projektu Socrates 2005-2006 probíhal v duchu hudby. V tomto školním roce jsme se společně zabývali kořeny hudby jednotlivých zemí.
Po celý školní rok se opět každý pátek scházela skupina 10 studentů pod vedením pedagoga a společně se domlouvali na podrobnostech plánovaných aktivit, zpracovávali své webové stránky, filmy a připravovali publikaci projektu.

Svou práci zahájili v září 2005 a nejdříve zpracovali kořeny hudby od středověku po současnost, zjistili opět, že toto téma je velmi obsáhlé a snažili se vystihnout to nejpodstatnější, nesmíme opomenout, že vše museli přeložit do anglického jazyka. Poté se zaměřili na jednu z nejvýznamnějších osobností, Bedřicha Smetanu. Zpracovali jeho životopis a rozhodli se navštívit jeho rodné město Litomyšl. Tento výjezd se uskutečnil 7. 10. 2005, kdy se vypravilo 19 studentů v doprovodu 3 pedagogů do rodiště Bedřicha Smetany, kde samozřejmě navštívili jeho muzeum a seznámili se s historií města. Zpracovali dokumentární film Litomyšl – po stopách Bedřicha Smetany, který byl prezentován na prvním pracovním setkání 15. – 21. 10. 2005 na Islandu. Tohoto setkání se zúčastnili 3 vyučující naší školy. Žáci islandské školy pro nás připravili kulturní vystoupení, které samozřejmě souviselo s tématem projektu, slyšeli jsme islandské lidové písně a navštívili hodiny hudební výchovy na tamější škole. Nejvíce působivé bylo vystoupení hudební skupiny žáků, kteří skládají vlastní hudbu a píší vlastní texty. Byli jsme pozváni na dvě divadelní představení. Jedno bylo sehráno profesionály pro nejmenší žáky, druhé sehráli sami žáci. Jednalo se o klasickou islandskou pohádku, žáci sami vyrobili kulisy i loutky. Opět jsme se vrátili obohaceni o spoustu informací o kultuře země nám celkem vzdálené.

Na tomto setkání byly navrhnuty další termíny setkání a dojednány produkty letošního šk. roku – tužky, pohlednice a samozřejmě kniha o společných kořenech hudby v jednotlivých zemích.

Po návratu jsme uspořadali soutěž o nejlepší návrh na pohlednici projektu Socrates – zúčastnilo se celkem 60 žáků. Vítězné návrhy jsme prezentovali na našich webových stránkách a představovali na 2. pracovním setkání v německém Geithainu, které se konalo 6. – 9. 12. 2005. Zúčastnili se 2 učitelé a 4 studenti. Na tomto setkání jsme prezentovali mimo jiné i naše webové stránky. Navštívili jsme město Lipsko a vypravili se po stopách J. S. Bacha. Němečtí studenti pro nás připravili koncert chlapecké rockové skupiny z Geithainu a hudební vystoupení školního sboru a studentů, kde zazněly německé lidové písně, ale i hity v angličtině a na závěr vystoupení zazněla hymna Evropské unie Óda na radost.

V měsíci lednu jsme začali s přípravou našeho vystoupení Velká hudební show, které jsme připravovali ku příležitosti 4. pracovního setkání v Klášterci nad Ohří. Jelikož mnoho studentů naší školy navštěvuje zdejší ZUŠ, rozhodli jsme se pro spolupráci. Zpracovali jsme historii a funkci této školy, což pro naše partnerské školy bylo zajímavé, a rozhodli se tuto část publikovat v naší závěrečné brožure.

26. 3 – 1. 4. 2006 se vypravilo 19 studentů v doprovodu 3 pedagogů do Itálie, do Ferma. Spojili jsme 2 akce, v tomto týdnu se konalo 3. pracovní setkání a zároveň výměnný pobyt studentů. V měsíci září navštívilo 20 italských studentů naši školu, tato spolupráce vznikla díky projektu Socrates a má mnohé společné. Většina žáků, kteří pracují na projektu se zúčastnilo i výměnného pobytu. Studenti se seznámili s městečkem Fermem, s tamější školou, zúčastnili se výuky, navštívíli město Řím a Florencii a podrobně zpracovali tamější pamětihodnosti na webových stránkách školy. Jedním z hlavních bodů setkání byla diskuse nad definitivní podobou pohlednice, která je jedním z výsledných produktů tohoto roku. Byly vybráný nejlepší návrhy z každé země a byl upřesněn text, který bude umístěn na pohlednici. Diskutovalo se nad konečnou podobou publikace a bylo naplánováno poslední pracovní setkání v Klášterci nad Ohří. Proběhla samozřejmě prezentace jednotlivých škol, která byla spojena s hudebním vystoupením studentů. Německá škola prezentovala svoji výstavu, která byla zaměřena na vývoj německé hudby, islandská škola nás seznámila s komponováním hudby pomocí počítače, italští studenti předváděli svůj film o hudebním skladateli Casa di Rossini, naši studenti prezentovali také film, který natočili při hodinách hudební výchovy, studenti zazpívali několik českých lidových písní.

2. 5. – 5. 5. 2006 se uskutečnilo 4. a zároveň závěrečné pracovní setkání všech zúčastněných škol v Klášterci nad Ohří. Proběhlo závěrečné hodnocení, dokončení naší společné publikace, předání pohlednic a poslední prezentace. Navštívili jsme představení v Laterně magice v Praze, navštívili hrad Loket, královské město Kadaň. Hosté se seznámili s chodem a prostředím Základní umělecké školy v Klášterci nad Ohří, mateřské školky Bruslička, kde děti pod vedením svých učitelek předvedly působivý tanec ve stylu country. Vrcholné zakončení se odehrálo ve zdejším KD, kde studenti naší školy ve spolupráci se ZUŠ, 1. ZŠ a Zvláštní školou v Klášterci nad Ohří uspořádali velký koncert a s hrdostí si vyslechli chválu zahraničních hostů na opravdu vysokou úroveň jejich interpretačních schopností.

Spolu s touto závěrečnou zprávou zasíláme výsledné produkty – publikaci o projektu 2005-2006, pohlednici, tužky, publikaci Naše práce v obrazech, film Po stopách Bedřicha Smetany, naše webové stránky, kde se o jednotlivých akcí můžete dočíst více (www.gymkl.cz).

Nejpodstatnějším výstupem této práce jsou však záležitosti, které nepatří k hmatatelným. Účastníci projektu se seznámili s kulturami jiných národů, s odlišnými životními styly, naučili se také mnoho sami o sobě a o svých vlastních kořenech, navázali vztahy mezi sebou, z nich některá jistě ještě přetrvají dlouho jako hluboká přátelství. Děkujeme tímto NA agentuře Socrates za finanční podporu našeho projektu, bez které by se náš projekt nemohl realizovat. Evropa je místem otevřeným a zároveň různorodým, proto je nesmírně důležité se vzájemně poznávat. Taková investice do budoucna se vyplácí a má svůj smysl. To již dnes mohou potvrdit všichni, kdo se na tomto projektu podíleli.
Mgr. L. Cvrčková

V rámci projektu Socrates proběhl dne 5. 5. 2005 1. ročník turnaje Jarní klášterecký volejbal, který by se měl stát tradicí. Dne 28. 6. 2004 proběhlo poslední setkání s koordinátorem v Německu. Tohoto setkání se zúčastnili 3 vyučující a ředitel naší školy. Na partnerské škole v Geithainu jsme zhodnotili dosavadní činnost a zamýšleli se nad obsahem pro příští školní rok. Mimo jiné jsme vyzvedli výsledné produkty a podklady pro finanční zprávu.

Výsledným produktem je i sportovní taška s logem Socrates, volejbalové dresy s logem Socrates, což přispívá k prezentaci celého projektu. Vydali jsme opět společně knihu o práci na projektu v roce 2004 – 2005.

Myslím, že to byl opět rok nabitý, který nás obohatil v mnoha směrech, jak o nová přátelství,tak o nové vědomosti. Seznámil nás se zvyky v jiných zemích, s jejich pamětihodnostmi, s chodem školy našich partnerů, rozšířil nám jazykové vědomosti a v neposlední řadě nás obohatil o zkušenosti s multimediálním zpracováním získaných informací. To vše se nám podařilo díky finanční podpoře NA Socrates a úsilí všech zapojených pedagogů a studentů.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat a těšíme se na spolupráci v následném 3. ročníku.


Zpět na titulní stránku