Projekt Kořeny
Socrates
English version

Zpět na titulní stránku

Závěrečná zpráva o výsledcích 2. ročníku projektu
Socrates – Kořeny – 2004 /2005

Číslo smlouvy: CA1 – 03 – 11

Název projektu: Kořeny

Název instituce:
Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří
příspěvková organizace, Chomutovská 459
431 51 Klášterec nad Ohří

Názvy partnerských škol:

Konrad Felix Mueler Gymnasium
Friedrich Froebel Strasse
04643 Geithain
Deutschland
e-mail: schule@conrad-felixmueller-gymnasium.de

Hvassaleitisskoli Storagerdi
108 Reykjavik
Island
e-mail: Hvassaleitisskoli@ismennt.is

Liceo Europeo – Bambin Gesu
Via Cipriani 8
63023 Fermo
Marschel
Italien
e-mail: segreteria@ibgliceoeuropeo.org

Počet osob zapojených do práce na projektu: hlavními koordinátory byli 4 vyučující a 20 žáků - podíleli se i ostatní vyučující a studenti (projekt celoškolní)

Celková informace o projektu a jeho zhodnocení:

2. ročník projektu Socrates 2004-2005 se odehrál v duchu kořenů sportu, tance a samozřejmě v duchu dalšího sbližování partnerských škol z německého Geithainu a islandské školy z Reykjaviku. Italská škola nezvládla termín odevzdání následné smlouvy, ale přesto se s námi zúčastnila partnerského jednání v Německu a zůstala s námi v kontaktu. Ve školním roce 2005-2006 se opět do naší spolupráce zapojí a v měsíci září organizujeme s italskou školou první část výměnného pobytu u nás v Klášterci nad Ohří. Budeme hostiteli 25 studentů a 3 vyučujících z partnerské školy Liceo Europeo – Bambin Gesu z italského Ferma. Což svědčí o tom, že 3. ročníkem projektu Socrates naše spolupráce nekončí.

Letošní práce na projektu začala v září 2004, kdy jsme opět sestavili skupinu studentů, se kterou jsme se pravidelně setkávali v pátek v učebně informatiky.

První pracovní setkání se letos konalo od 9.10. – 17.10. 2004 v Reykjaviku na Islandu. Zúčastnily se 3 vyučující naší školy a z tohoto setkání se vrátily obohacené zkušenostmi o historii, kultuře a životním stylu tamějších obyvatel. Na tomto setkání se upřesnilo téma letošního ročníku. Rozhodli jsme se věnovat kořenům fotbalu a tance.

Po návratu jsme zjistili, že se v Praze koná v Národním muzeu výstava věnovaná historii fotbalu a okamžitě jsme se rozhodli tuto výstavu navštívit. 12.2. 2005 jsme se vypravili do Prahy a zdokumentovali jsme výstavu Fotbal 1934 – 2004. Podařilo se nám vytvořit krátký film a anglickými titulky a tři skupiny studentů zveřejnily tuto výstavu na našich webových stránkách. Vše zasíláme k nahlédnutí.

Tento film jsme prezentovali na 3. pracovním setkání v Klášterci n. O.

2. pracovní setkání proběhlo 9. – 12. 3. 2004 v Geithainu. Zúčastnili se ho 2 pedagogové a 4 studenti naší školy. Navštívili jsme klášter Wechselburg, nádherné město Lipsko s jeho pamětihodnostmi. Hospitovali jsme v hodinách matematiky, něm. jazyka a angl. jazyka. Zažili jsme společné sportovní odpoledne v bazénu Bad Lausick a tamější studenti nám předvedli sportovní výkony v tanci a kolové. Nakonec jsme si mohli zahrát i volejbal. Na tomto setkání jsme se dohodli, že na svých stránkách zveřejníme sportovní výsledky dosažené na své škole, což činilo i našim studentů potěšení, neboť se dozvěděli více o sportovním nadšení jednotlivých spolužáků. Vše jsme zveřejnili na svých webových stránkách. Totéž jsme učinili s tancem. Bylo zajímavé sledovat do kolika tanečních skupin a souborů jsou naši studenti zapojeni. Pro naše partnerské školy jsme podrobně zpracovali průběh maturitního plesu a návštěvu tanečních kurzů, neboť to je u nás trochu specifické.

Několik měsíců jsme připravovali Velkou taneční show, což byla přehlídka tanečních skupin působících u nás ve městě a několika amatérských vystoupení studentů z naší školy. Toto vystoupení proběhlo ve zdejším Kulturním domě v průběhu 3. pracovního setkání ve dnech 2. – 5. 5. 2005 u nás v Klášterci nad Ohří. Sestřih vystoupení vám zasíláme, je to opět práce našich studentů. v Klášterci nad Ohří proběhla prezentace jednotlivých škol, společně jsme navštívili hodinu aerobicu a bowlingu a samozřejmě nesměla chybět návštěva hlavního města Prahy.

V rámci projektu Socrates proběhl dne 5. 5. 2005 1. ročník turnaje Jarní klášterecký volejbal, který by se měl stát tradicí.

Dne 28.6. 2004 proběhlo poslední setkání s koordinátorem v Německu. Tohoto setkání se zúčastnili 3 vyučující a ředitel naší školy. Na partnerské škole v Geithainu jsme zhodnotili dosavadní činnost a zamýšleli se nad obsahem pro příští školní rok. Mimo jiné jsme vyzvedli výsledné produkty a podklady pro finanční zprávu.

Výsledným produktem je i sportovní taška s logem Socrates, volejbalové dresy s logem Socrates, což přispívá k prezentaci celého projektu. Vydali jsme opět společně knihu o práci na projektu v roce 2004 – 2005.

Myslím, že to byl opět rok nabitý, který nás obohatil v mnoha směrech, jak o nová přátelství,tak o nové vědomosti. Seznámil nás se zvyky v jiných zemích, s jejich pamětihodnostmi, s chodem školy našich partnerů, rozšířil nám jazykové vědomosti a v neposlední řadě nás obohatil o zkušenosti s multimediálním zpracováním získaných informací. To vše se nám podařilo díky finanční podpoře NA Socrates a úsilí všech zapojených pedagogů a studentů.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat a těšíme se na spolupráci v následném 3. ročníku.


Zpět na titulní stránku