Projekt Kořeny
Socrates
English version

Zpět na titulní stránku

1. pracovní setkání

Ve dnech 15. 10. – 22. 10. 2005 proběhlo první pracovní setkání Projektu Socrates v tomto školním roce. Setkání se zúčastnily Mgr. Cvrčková, Nacková a Vajdečková. Tentokrát naše cesty zamířily na Island. Stejně tak jako v minulém roce jsme byly vřele uvítány a celý pobyt proběhl v přátelské atmosféře. Dalšími účastníky setkání byli naši kolegové z Itálie a Německa. Letošní setkání bylo doslova pracovní, neboť jsme se mohli zúčastnit výchovně vzdělávacího procesu na Islandu a přesvědčit se, že naše loňské poznatky, které byly pouze teoretické, protože učitelé stávkovali, odpovídají skutečnosti. Vzdělání je opravdu založeno nejenom na vzájemném respektu učitele a žáka, ale zároveň na přirozené touze žáků vzdělávat se. Což odpovídá krédu školy. Během pracovního setkání jsme měli možnost navštívit hodiny angličtiny, matematiky i výuku na prvním stupni.

Žáci školy pro nás připravili kulturní vystoupení, které samozřejmě souviselo s tématem projektu, takže jsme slyšeli islandské děti zpívat či hrát na housle a klavír. Nejvíce působivé bylo vystoupení hudební skupiny žáků, kteří skládají vlastní hudbu i píší texty. Byli jsme pozváni i na dvě divadelní představení. Jedno bylo sehráno profesionály pro nejmenší žáky školy, druhé sehráli sami žáci. Jednalo se o klasickou islandskou pohádku. Žáci si sami vyrobili kulisy i loutky. Představení bylo milé a dojemné. Byla naplánována i další pracovní setkání pro tento školní rok. Již v prosinci 2005 se opět všichni sejdeme v Geithainu, italské setkání se uskuteční v dubnu a v květnu budeme hostiteli my v Klášterci. Společným produktem tohoto školního roku budou pohlednice, propisovací tužky a samozřejmě kniha o společných kořenech hudby v jednotlivých zemích.

Mgr. Liesbet Cvrčková


Zpět na titulní stránku