#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Některé studijní dokumenty DUM
Chemie - ing. J. Voříšek (soubory ke stažení)

 1.Rozdělení uhlovodíků
 2.Alkany, cykloalkany - dělení a názvosloví
 3.Izomerie alkanů, cykloalkanů a tvorba alkylových skupin
 4.Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů a cykloalkanů
 5.Reakce alkanů a cykloalkanů
 6.Příprava a výroba alkanů a cykloalkanů
 7.Přehled nejvýznamnějších alkanů a cykloalkanů
 8.Uhlovodíky s dvojnými vazbami
 9.Názvosloví alkenů
10.Výskyt a výroba alkenů

11.Reakce alkenů
12.Nejvýznamnější sloučeniny s dvojnými vazbami
13.Alkyny - charakteristika a vlastnosti
14.Reakce alkynů
15.Příprava a výroba alkynů
16.Areny - charakteristika a vlastnosti
17.Názvosloví arenů
18.Reakce arenů
19.Příprava a izolace arenů
20.Přehled nejdůležitějších arenů

21.Úvod do studia organické chemie
22.Vazby a vaznost
23.Vzorce organických sloučenin
24.Praktické procvičení vzorců
25.Izomerie organických sloučenin
26.Zdroje organických sloučenin
27.Ropa a její těžba
28.Ropa a technologie zpracování
29.Ropa a její významné produkty
30.Uhlí
31.Zemní plyn
32.Dělení organických látek
33.Úvod do názvosloví organických sloučenin
34.Substituční systematické názvosloví-terminologie
35.Substituční systematické názvosloví-alkany 1
36.Substituční systematické názvosloví-alkany 2
37.Praktické procvičení názvosloví alkanů
38.Substituční systematické názvosloví-alkeny,alkyny
39.Laboratorní práce-práce s modely
40.Domácí úkol- základní názvosloví