Projekt Kořeny
Socrates
English version

Zpět na titulní stránku

4. pracovní setkání

Začátkem května se do Klášterce nad Ohří sjeli představitelé hned několika zemí. Klášterecké gymnázium totiž pořádalo poslední setkání účastníků mezinárodního projektu Socrates, jehož garantem je Evropská unie. Ale snad by bylo lépe začít od začátku.

V roce 2003 se čtyři školy ze čtyř států – Conrad Felixmüller Gymnasium Geithain, Bambin Gesu Gymnasium Fermo, Hvassaleitiskoli Reykjavik a GSOŠ Klášterec nad Ohří - dohodly, že se budou po tři roky scházet a pracovat na společných tématech. Studenti a učitelé prostě chtěli prozkoumat kořeny vlastní země a s výsledky svého bádání pak seznámit své zahraniční přátele.

V prvním roce studovali kořeny pověstí a pohádek, v roce následujícím se zaměřili na sport. Projekt pak uzavřeli obzvláště zajímavým námětem – hudbou. Výsledky své práce prezentovali na webových stránkách svých škol, kde se můžete dočíst více. Prezentaci naší školy najdete na adrese messa.kabel1.cz/socrates/index.html. Po celou dobu se týmy učitelů a studentů několikrát ročně scházeli na pracovních setkáních, kde se domlouvali na podrobnostech plánovaných aktivit a kde také představovali počítačové prezentace, videonahrávky apod. zaměřené na dané téma. Připravili několik publikací z jednotlivých etap projektu, nechali vytisknout společnou pohlednici, trička, kalendář…. Nejpodstatnějším výstupem této náročné práce jsou však záležitosti, které nepatří k hmatatelným. Účastníci projektu se seznámili s kulturami jiných národů, s odlišnými životními styly, naučili se také mnoho sami o sobě a svých vlastních kořenech, navázali vztahy mezi sebou, z nich některé jistě přetrvají ještě dlouho jako hluboká přátelství.

Snad i proto bylo poslední setkání poznamenáno určitým smutkem. I když se „sokraťáci“ bez mučení přiznávali, že ze sebe v průběhu těch tří let museli vydat hodně energie a občas už byli opravdu vyčerpaní, uvědomovali si zároveň, jak bohaté období svého života uzavírají. Snahou kláštereckých hostitelů bylo připravit pro všechny příjemné prostředí a zajímavý program, aby se za sokratovskou tečku nemuseli stydět. Zdá se, že se jim to podařilo, především díky hlavní organizátorce a garantovi české strany, Mgr. Liesbet Cvrčkové.

Hosté se mohli podívat do Prahy, prohlédnout si některé významné památky a večer shlédnout představení v Laterně Magice. Navštívili také hrad na Lokti, galerii Kisza v Kadani. Seznámili se s chodem a prostředím Základní umělecké školy v Klášterci a mateřské školky Bruslička, kde děti pod vedením svých učitelek předvedly působivý tanec ve stylu country. Gymnázium ve spolupráci se ZUŠ, 1. ZŠ a Zvláštní školou v Klášterci uspořádali při této příležitosti velký koncert a s hrdostí si vyslechli chválu zahraničních přátel na opravdu vysokou úroveň jejich interpretačních schopností. Češi se skutečně mají čím chlubit, tradice pěstování talentů lidovými a později základními uměleckými školami přináší své nepřehlédnutelné ovoce.

Loučení dospělých i nedospělých se neobešlo bez slz dojetí a bez slibů, že se jistě ještě někdy setkají. Evropa je místem otevřeným a zároveň různorodým, proto je nesmírně důležité se vzájemně poznávat. Taková investice do budoucna se vyplácí a má svůj smysl. To již teď mohou potvrdit všichni, kdo se na projektu Socrates podíleli.

Mgr. Miloslava Koubová

Zpět na titulní stránku