#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Pedagogický sbor

 

učitelé

třídnictví aprobace konzultační hodiny
Abiadová Martina, Mgr.
abiadovam@gymkl.cz
4. S psychologie a odborné předměty na SOŠ úterý 7:15 -  8:00
Bernardová Eliška, Mgr.
bernardovae@gymkl.cz
3. S český jazyk, německý jazyk středa 7:15 - 8:00
Císařová Pavlína Mgr.
cisarovap@gymkl.cz
tercie

anglický jazyk a konverzace,
francouzský jazyk, dějepis

pondělí 13:30 - 14:15
Cvrčková Liesbet, Mgr.
cvrckoval@gymkl.cz
---- český jazyk, německý jazyk úterý 13:35 - 14:20
Dvořák Jan, Mgr. ---- externí pracovník, dějepis  
Dunková Nikola, Mgr. ---- externí pracovník, výtvarná výchova čtvrtek 8:00 - 8:45
Eichlerová Dagmar, Ing.
eichlerovad@gymkl.cz
kvarta biologie, ekologie pátek 7:15 - 8:00
Fischer Jakub, Bc, DiS ---- externí pracovník, anglický jazyk po předch. domluvě
Foltýnová Šárka, Ing.
foltynovas@gymkl.cz
---- anglický jazyk, chemie úterý 7:15 - 8:00
Froněk Josef, Mgr ---- informatika, základy spol. věd  
Havránková Jitka, Mgr.
havrankovaj@gymkl.cz
4. G český jazyk, německý jazyk,
základy společ. věd
úterý 13:35 - 14:20

Hrbek Jakub
jakub@jakubh.eu

---- matematika pondělí 7:15 - 8:00
Kalauzová Věra, Mgr.
kalauzovav@gymkl.cz
---- zástupce ředitele,
matematika, zeměpis
středa 7:15 - 8:00
Klementová Irena, Mgr
klementovai@gymkl.cz
---- výchovný poradce,
český jazyk,  dějepis
pondělí 12:30 -13:15
čtvrtek 13:30 - 14:15
Kocábová Eva, Mgr.
kocabovae@gymkl.cz
kvinta

zástupce ředitele,
český jazyk, základy spol. věd

pondělí 7:15 - 8:00
Kodytek David, Mgr.
kodytekd@gymkl.cz
---- dějepis, výtvarná výchova čtvrtek 7:15 - 8:00
Kolaříková Soňa, Ing.
kolarikovas@gymkl.cz
---- informatika úterý 7:15 - 8:00
Kouba Alexandr, Mgr.
koubaa@gymkl.cz
---- ICT koordinátor, webmaster,
matematika, fyzika
pondělí 14:00 - 14:45
Koubová Miloslava, Mgr.
koubovam@gymkl.cz
---- anglický jazyk, výtvarná výchova
 
úterý 7:15 - 8:00
KOVANDOVÁ Jaroslava, Ing.
kovandovaj@gymkl.cz
---- ředitelka,
biologie, chemie
po předch. domluvě
Kuchařová Valentina, Mgr.
kucharovav@gymkl.cz
---- tělesná výchova úterý 8:05 - 8:50
Marková Hana, Mgr.
markovah@gymkl.cz
---- český jazyk, základy společenských věd pondělí 13:35 - 14:20
Morová Lenka, Mgr ---- zeměpis, tělesná výchova  
Pauknerová Petra, Mgr.
pauknerovap@gymkl.cz
---- anglický jazyk, zeměpis,
 
 
Pešoutová Lenka, Ing.
pesoutoval@gymkl.cz
sekunda ekonomika a odborné předměty SOŠ  
Pollaková Jaroslava
jarka.pollakova@sezam.cz
---- asistent pedagoga po předch. domluvě
Popelková Ivana, Mgr.
popelkovai@gymkl.cz
---- matematika, chemie pondělí 13:45 - 14:30
Rauscherová Jana, Ing.
rauscherovaj@gymkl.cz
2. S matematika, ekonomika
a odborné předměty SOŠ
pátek 7:15 - 8:00
Řízková Pavlína, Mgr.
rizkovap@gymkl.cz
prima biologie, tělesná výchova,  
Štěrbová Martina, Mgr.
bartunkovam@gymkl.cz
---- zeměpis, tělesná výchova,
nyní na MD
úterý 7:15 - 8:00
Tropková Zdena, Mgr.
tropkovaz@gymkl.cz
---- matematika, fyzika, anglický jazyk středa 7:15 - 8:00
Uzsáková Drahuše, Mgr.
uzsakovad@gymkl.cz
----

český jazyk, anglický jazyk,
nyní na MD

 
Vajdečková Šárka, Mgr.
vajdeckovas@gymkl.cz
septima německý jazyk, ruský jazyk,
základy společ. věd
pátek 7:15 - 8:00
Vaňasová Radka, PhDr, Bc.
vanasovar@gymkl.cz
1. G anglický jazyk, český jazyk pondělí 13:30 - 14:15
Voříšek Jan, Ing.
vorisekj@gymkl.cz
---- chemie středa 13:45 - 14:30
Votavová Jana, Mgr.
votavovaj@gymkl.cz
1. S sociální politika a odborné předměty SOŠ pondělí 13:45 - 14:30
Zahálková Michaela, Mgr.
nackovam@gymkl.cz
sexta český jazyk, anglický jazyk pátek, 7:15 - 8:00
Zach Jan, Mgr.
zachj@gymkl.cz
2. G fyzika pondělí 13:45 - 14:30
Živnůstka Vojtěch, Mgr.
zivnustkav@gymkl.cz
3. G zeměpis, základy společenských věd úterý 7:15 - 8:00