#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Pedagogický sbor

 

učitelé
 

třídnictví
 
aprobace
 
konzultační hodiny
 
Abiadová Martina, Mgr.
abiadovam@gymkl.cz
3. S psychologie a odborné předměty na SOŠ úterý 7:15 -  8:00
Bernardová Eliška, Mgr.
bernardovae@gymkl.cz
2. S český jazyk, německý jazyk středa 7:15 - 8:00
Císařová Pavlína Mgr.
cisarovap@gymkl.cz
sekunda

anglický jazyk a konverzace, francouzský jazyk, dějepis

středa 7:15 - 8:00
Cvrčková Liesbet, Mgr.
cvrckoval@gymkl.cz
---- český jazyk, německý jazyk
 
pondělí 13:35 - 14:20
Dvořák Jan, Mgr. ---- dějepis  
Eichlerová Dagmar, Ing.
eichlerovad@gymkl.cz
tercie biologie, ekologie pátek 7:15 - 8:00
Fischer Jakub, Bc, DiS ---- externí pracovník, anglický jazyk po předch. domluvě
Foltýnová Šárka, Ing.
foltynovas@gymkl.cz
4. G anglický jazyk, chemie úterý 7:15 - 8:00
Havránková Jitka, Mgr.
havrankovaj@gymkl.cz
3. G český jazyk, německý jazyk, základy společ. věd úterý 13:35 - 14:20
Kalauzová Věra, Mgr.
kalauzovav@gymkl.cz
---- zástupce ředitele,
matematika, zeměpis
středa 7:15 - 8:00
Klementová Irena, Mgr
klementovai@gymkl.cz
---- výchovný poradce,
český jazyk,  dějepis
pondělí 12:30 -13:15
čtvrtek 13:30 - 14:15
Kocábová Eva, Mgr.
kocabovae@gymkl.cz
kvarta český jazyk, základy spol. věd pondělí 7:15 - 8:00
Kodytek David, Mgr.
kodytekd@gymkl.cz
---- dějepis, výtvarná výchova
 
čtvrtek 7:15 - 8:00
Kolaříková Soňa, Ing.
kolarikovas@gymkl.cz
---- informatika
 
úterý 7:15 - 8:00
Kouba Alexandr, Mgr.
koubaa@gymkl.cz
---- ICT koordinátor, webmaster,
matematika, fyzika
pondělí 14:00 - 14:45
Koubová Miloslava, Mgr.
koubovam@gymkl.cz
---- anglický jazyk, výtvarná výchova
 
úterý 7:15 - 8:00
KOVANDOVÁ Jaroslava, Ing.
kovandovaj@gymkl.cz
---- ředitelka,
biologie, chemie
po předch. domluvě
Kuchařová Valentina, Mgr.
kucharovav@gymkl.cz
---- tělesná výchova
 
úterý 8:05 - 8:50
Marková Hana, Mgr.
markovah@gymkl.cz
---- český jazyk, základy společenských věd,
 
pondělí 13:35 - 14:20
Pauknerová Petra, Mgr.
pauknerovap@gymkl.cz
---- anglický jazyk, zeměpis,
nyní na MD
 
Pešoutová Lenka, Ing.
pesoutoval@gymkl.cz
prima ekonomika a odborné předměty SOŠ  
Pollaková Jaroslava
jarka.pollakova@sezam.cz
---- asistent pedagoga
 
po předch. domluvě
Popelková Ivana, Mgr.
popelkovai@gymkl.cz
oktáva matematika, chemie pondělí 13:45 - 14:30
Rauscherová Jana, Ing.
rauscherovaj@gymkl.cz
1. S matematika, ekonomika a odborné předměty SOŠ pátek 7:15 - 8:00
Řízková Pavlína, Mgr.
rizkovap@gymkl.cz
---- biologie, tělesná výchova,  
Štěrbová Martina, Mgr.
bartunkovam@gymkl.cz
septima zeměpis, tělesná výchova úterý 7:15 - 8:00
Tropková Zdena, Mgr.
tropkovaz@gymkl.cz
---- matematika, fyzika, anglický jazyk středa 7:15 - 8:00
Uzsáková Drahuše, Mgr.
uzsakovad@gymkl.cz
----

český jazyk, anglický jazyk,
nyní na MD

 
Vajdečková Šárka, Mgr.
vajdeckovas@gymkl.cz
sexta německý jazyk, ruský jazyk, základy společ. věd pátek 7:15 - 8:00
Vaňasová Radka, PhDr, Bc.
vanasovar@gymkl.cz
---- anglický jazyk, český jazyk pondělí 13:30 - 14:15
Voříšek Jan, Ing.
vorisekj@gymkl.cz
---- chemie
 
středa 13:45 - 14:30
Votavová Jana, Mgr.
votavovaj@gymkl.cz
4. S sociální politika a odborné předměty SOŠ pondělí 13:45 - 14:30
Zahálková Michaela, Mgr.
nackovam@gymkl.cz
kvinta český jazyk, anglický jazyk pátek, 7:15 - 8:00
Zach Jan, Mgr.
zachj@gymkl.cz
1. G fyzika pondělí 13:45 - 14:30
Živnůstka Vojtěch, Mgr.
zivnustkav@gymkl.cz
2. G zeměpis, základy společenských věd úterý 7:15 - 8:00