#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Vzdělávací oblasti a vyučovací předměty

 ŠUP pro SOŠ (ke stažení)

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory (vyučovací předměty) 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč

RVP

další
použité hodiny
ŠVP
Jazykové vzdělávání Český jazyk a literatura (ČJ) 3 3 3 3 5 7 12
Cizí jazyk (AJ/NJ) 3 3 3 3 10 8 18
Konverzace v cizím jazyce (AJK/NJK) 1 1 2 2
Společenskovědní vzdělávání Dějepis (D) 1 0 0 0 5 3 8
Občanská nauka (ON) 0 2 0 0
Právo (PR) 0 0 2 3
Přírodovědné vzdělávání Základy přírodních věd (ZPV) 2 2 0 0 4 0 4
Estetické vzdělávání integrováno do výuky ČJ a ON 0 0 0 0 5 0 0
Matematické vzdělávání Matematika (M) 2 2 2 2 8 0 8
Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova (TV) 2 2 2 2 8 3 11
Výchova ke zdraví (VKZ) 0 3 0 0
Vzdělávání v informačních
a komunikačních strategiích
Informatika (IVT) 2 2 0 0 4 6 10
Aplikovaná výpočetní technika (AVT) 1 1 2 2
Ekonomické vzdělávání Ekonomika a veřejné finance (EVF) 0 0 2 3 3 2 5
Řízení sociálních služeb Sociální politika (SPO) 0 1 2 2 6 3 9
Sociální zabezpečení (SZA) 0 1 2 2

Pečovatelství
(Přímá péče
a osobní asistence)

Učební praxe 0 0 6 0 10 2 12
Somatologie (SO) 3 0 0 0
Aktivizační činnosti (AČ) 0 0 2 1
Sociálně-výchovná činnost Pedagogika (PED) 0 2 0 0 20 2 22
Sociální péče (SPE) 0 0 2 2
Pedagogika volného času (PVČ) 4 2 0 0
Sociální patologie (SPA) 0 0 2 0
Osobnostní a sociální výchova (OSV) 2 2 0 0
Mediální a dramatická výchova (MDV) 2 0 0 2
Sociální vztahy a komunikace Psychologie (PSY) 2 2 1 2 8 1 9
  Volitelný seminář 0 0 0 2      
  Součty hodin 32 32 33 31 96 37
(32 + 5)
128

Dle RVP:
Minimální počet hodin: 128
Maximální počet hodin: 140
Disponibilní hodiny: 32
Minimální počet hodin v jednom ročníku: 29 

Poznámky k učebnímu plán
1. Český jazyk a literatura – hodinová dotace navýšena o 4 hodiny estetického vzdělávání (literatura) a 3 hodiny z disponibilních hodin
2. Cizí jazyk - hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení výuky cizích jazyků
                  - studenti mají na výběr anglický jazyk nebo německý jazyk
3. Občanská nauka – hodinová dotace navýšena o 1 hodinu estetického vzdělávání
4. Právo - hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
5. Somatologie (Vzdělávání pro zdraví) – hodinová dotace navýšena o 3 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
6. Informatika – hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin z důvodu realizace průřezového tématu Informační a komunikační technologie
7. Aplikovaná výpočetní technika - hodinová dotace navýšena o 4 hodiny z disponibilních hodin z důvodu realizace průřezového tématu Informační a komunikační technologie
8. Ekonomika a veřejné finance  - hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
9. Sociální politika - hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
10. Sociální zabezpečení hodinová dotace navýšena o 1 hodinu z disponibilních hodin pro posílení profilace
11. Sociální péče – hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
12. Aktivizační činnosti – hodinová dotace navýšena o 2 hodiny z disponibilních hodin pro posílení profilace
13. Volitelný seminář - hodinová dotace navýšena o 1 hodinu z disponibilních hodin pro posílení maturitních předmětů
14. Přírodovědné vzdělávání v ŠVP vychází z varianty C fyzikální složky a z varianty B chemické složky v RVP
15. Pedagogika volného času zahrnuje i výuku výtvarné a hudební výchovy

Výběrové a volitelné předměty:
  • cvičení z anglického jazyka
  • cvičení z německého jazyka
  • cvičení z českého jazyka
  • konverzace v NJ
  • konverzace v AJ