#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Školská rada

Výsledek doplňovací volby do školské rady z 10. 9. 2020

Na základě doplňovací volby do školské rady ze dne 10. 9. 2020 byla zvolena:
•    za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky        Bc. Jana Bláhová
•    za pedagogické pracovníky                    Mgr. Jitka Havránková

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY podle výsledků doplňovací volby 10. 9. 2020

Kromě dvou volených členů z řad pedagogů školy a zákonných zástupců žáků školy jsou členy školské rady další dva zástupci zřizovatele školy.

Tyto členy jmenuje zřizovatel školského zařízení.

Zřizovatelem GSOŠ Klášterec nad Ohří je Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČO 70892156 

Školská rada na svém první zasedání dne 18. 01. 2018 stanovila svůj jednací řád a zvolila svého předsedu:

Usnesení č. ŠR/1/1/2018:
Školská rada projednala a schvaluje jednací řád školské rady. Hlasování:    6 - 0 - 0

Usnesení č. ŠR/1/2/2018:
Školská rada projednala a volí předsedkyní školské rady Ing. Veroniku Dlouhou. Hlasování:    6 - 0 - 0

V příloze přiložen schválený jednací řád.

Zástupci zřizovatele: Ing. Veronika Dlouhá, Eva Kohoutová

Zástupci žáků: Ing. Milan Větrovský Ph.D, Bc. Jana Bláhová

Zástupci pedagogického sboru: Ing. Dagmar Eichlerová, Mgr. Jitka Havránková


Kontakty

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Doplňovací volby do školské rady

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ředitel školy vyhlašuje doplňovací volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků školy a z řad pedagogických pracovníků:

Volby do školské rady proběhnou ve dvou kolech. Ke stažení: kandidátní listina


Průběh voleb:

1. kolo voleb proběhne ve dnech 25. 8. – 26. 8. 2020. 
Zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci i pedagogičtí pracovníci mohou navrhovat kandidáty:
• písemně na e-mail gymkl@gymkl.cz
• osobně na sekretariátu školy.
Termín pro ukončení podání návrhů kandidátů je 26. 8. 2020 v 14:00.
26. 8. 2020 zveřejní volební komise volební listinu kandidátů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.

2. kolo voleb se uskuteční 10. 9 od 14:00 do 17:00. Zákonní zástupci, zletilí žáci i pedagogičtí pracovníci obdrží při vstupu do školy hlasovací lístek, který vloží do hlasovací urny.

ke stažení - Doplňovací volby...

Dne: 19. 8. 2020, Mgr. Vojtěch Živnůstka, ředitel školy

 

Stránka

  • 1