#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Nabídka povinně volitelných předmětů (seminářů) ve třetím a 
čtvrtém ročníku gymnázia pro školní rok 2018 -2019

Ve třetí a čtvrtém ročníku si každoročně volí žáci z nabídky seminářů.
Ve třetím i ve čtvrtém ročníku mají žáci povinnost si vybrat tři libovolné semináře.

Semináře jsou rozděleny do jednotlivých bloků. Předměty v daném bloku budou vyučovány ve stejnou dobu, proto si musí žák z daného bloku zvolit pouze jeden předmět.

Zápis do jednotlivých seminářů proběhl od 16. 4. do 24. 4. 2018 a podle zájmu studentů dojde koncem dubna k upřesnění nabídky seminářů. Seminář se otevře s alespoň 12 zapsanými žáky.

1.blok:
Konverzace v AJ1

Konverzace v NJ
2.blok:
Seminář ze zeměpisu

Seminář z fyziky a chemie
3.blok:
Seminář z dějepisu

Seminář z matematiky
4.blok:
Seminář společenskovědního základu

Seminář z informatiky
5.blok:
Konverzace v AJ2

Seminář z biologie