#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Nabídka povinně volitelných předmětů (seminářů) ve třetím a čtvrtém ročníku gymnázia pro školní rok 2019-20

Ve třetí a čtvrtém ročníku si každoročně volí žáci z nabídky seminářů.

 Ve třetím i ve čtvrtém ročníku mají žáci povinnost si vybrat tři libovolné semináře.

Semináře jsou rozděleny do jednotlivých bloků. Předměty v daném bloku budou vyučovány ve stejnou dobu, proto si musí žák z daného bloku zvolit pouze jeden předmět.

1.blok:

Konverzace v AJ1

Konverzace v NJ

2.blok:

Seminář ze zeměpisu

Seminář z biologie

3.blok:

Seminář z dějepisu

Seminář z matematiky

4.blok:

Seminář společenskovědního základu

Seminář z informatiky

Seminář z fyziky a chemie

5.blok: Konverzace v AJ2