#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage a pošta

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

FACEBOOK

Kalendář

Obsah

Proč se vzdělávat právě na naší GSOŠ?

 
Gymnázium

Každoročně otevíráme jeden ročník osmiletého studijního oboru 79-41-K/81 a jeden ročník čtyřletého studijního oboru 
79-41-K/41. Žáci přicházejí do osmiletého gymnázia po 5. třídě, do čtyřletého gymnázia po 9. třídě ZŠ nebo OŠ. Více...

 

SOŠ

Vzdělávací program sociální činnost 75-41-M/01 je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Studium daného oboru připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Více...

 

 
Naše škola děkuje těmto partnerům a sponzorům za spolupráci:
město
  cambridge  UJEP
kuuk nlgrosruc.
MUP
kratka        2.ZŠ zš vejprty perstejn
Proč se vzdělávat právě na naší GSOŠ?
 • Jsme kvalitní a prestižní střední škola
 • Jsme škola, kde nebudeš jenom sedět, ale opravdu se něco naučíš
 • Jsme škola, kde tě učí, co tě baví
 • Máme aprobovaný pedagogický sbor
 • Mimořádnou pozornost věnujeme přípravě žáků na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ
 • Naši absolventi jsou úspěšní v přijímacích řízeních na VŠ a VOŠ
 • Výuka cizích jazyků: gymnázium - osmiletý i čtyřletý cyklus dva cizí jazyky, SOŠ - jeden cizí jazyk
 • Povinně a nepovinně vyučované cizí jazyky na škole: AJ, NJ, RJ, FJ
 • Výuka cizích jazyků probíhá v malých výkonnostních skupinách - jedinečnost školy v regionu
 • Příprava žáků na mezinárodní zkoušky
 • Ve 3. a 4. ročnících se žáci profilují – výběr z široké nabídky volitelných seminářů
 • Během studia jsou žáci zapojováni do olympiád a soutěží v kolech regionálních, krajských i celostátních
 • Škola spolupracuje se zahraničními školami (Německo, Holandsko) a podporuje práci na společných projektech a výměnné akce
 • Do plánu školy zařazujeme odborné exkurze, na SOŠ také povinné praxe
 • Součástí výuky jsou lyžařský výcvikový kurz a vodácký kurz
 • Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách
 • Nabídka mimoškolních aktivit – projekty, sportovní a vzdělávací kroužky, divadlo…
 • Nabízíme pro studenty poradenství – prevence sociálně patologických jevů, anonymně mohou využívat služeb školního psychologa
 • Pravidelné konzultace vyučujících pedagogů pro žáky
 • Konzultační hodiny nabízí pro žáky i jejich zákonné zástupce výchovná a kariérová poradkyně
 • Věnujeme se talentovaným žákům
 • Nabízíme pedagogicko-psychologické služby pro žáky s poruchami učení
 • Možnost individuálního vzdělávacího programu
 • Všem žákům je k dispozici velkokapacitní kopírka
 • Stravování ve vlastní školní jídelně
 • Bezbariérový přístup
 • Nabízíme úpravu rozvrhu v návaznosti na dopravní spojení