#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage

EduPage

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

Kalendář

FACEBOOK

logo fb

Anketa

Líbí se vám naše škola?

Celkem hlasů:
345
Hlasování začalo:
17. 7. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
V lednu 2018 končí funkční období členům školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a také končí funkční období členům z řad pedagogického sboru.

V souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
ředitelka školy vyhlásila volby do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků školy a z řad pedagogických pracovníků:

Volby do školské rady proběhly ve dvou kolech.
Průběh voleb:
1. kolo voleb proběhlo ve dnech 24. 10. – 25. 10. 2017. 
Zákonní zástupci i pedagogičtí pracovníci mohli navrhovat kandidáty:
• písemně na e-mail gymkl@gymkl.cz
• osobně na sekretariátu školy.
Termín pro ukončení podání návrhů kandidátů byl 25. 10. 2017 v 14:00.
30. 10. 2017 zveřejnila volební komise volební listinu kandidátů na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy.
2. kolo voleb se uskutečnilo 14. 11. 2017 od 16:00 do 18:00 v průběhu třídních schůzek. Zákonní zástupci i pedagogičtí pracovníci obdrželi při vstupu do školy hlasovací lístek, který vložili do hlasovací urny.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. KOLO VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

 DNE 14. 11. 2017 od 16:00 do 18:00hod

 • na hlasovacím lístku oprávnění voliči zaškrtli dvě jména a lístek vhodili do hlasovací urny umístěné ve vestibulu školy

Kandidátní listina pro volbu do školské rady z řad pedagogických pracovníků

□󠅆  Ing. Dagmar Eichlerová

□󠅆 Mgr. Vojtěch Živnůstka

□󠅆  Mgr. Eva Kocábová

Kandidátní listina pro volbu do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

□󠅆 Ing. Milan Větrovský Ph.D.

□󠅆 Petra Manasová

□󠅆 Angelika Tykvartová


Protokol o průběhu volby do školské rady

Přehled kandidátů

Za pedagogy:

 • Ing. Dagmar Eichlerová
 • Mgr Vojtěch Živnůstka
 • Mgr. Eva Kocábová

Datum konání voleb:

 • První kolo: 24. - 25. 10. 2017
 • Druhé kolo: 14. 11. 2017

Celkový počet oprávněných voličů: 32

Celkový počet zúčastněných voličů: 24

 

Zvolení zástupci pedagogického sboru do školské rady:

1. Ing. Dagmar Eichlerová ……..18 hlasů

 1. Mgr Vojtěch Živnůstka……….18 hlasů

 

Volební komise jmenovaná ředitelem školy:

Mgr. Věra Kalauzová – předsedkyně  ……………………………………………..

Mgr. Irena Klementová – člen               ……………………………………………

Mgr. Hana Marková – člen                     ………………………………………………

 

V Klášterci nad Ohří, dne 18. 1. 2018


Protokol o průběhu volby do školské rady

Přehled kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

 • Ing. Milan Větrovský Ph.D.
 • Petra Manasová
 • Angelika Tykvartová

 

Datum konání voleb:

 • První kolo: 24. - 25. 10. 2017
 • Druhé kolo: 14. 11. 2017

Celkový počet oprávněných voličů: 368

Celkový počet zúčastněných voličů: 177

 

Zvolení zástupci za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky do školské rady:

1. Ing. Milan Větrovský Ph.D……..118 hlasů

2. Petra Manasová…………………….102 hlasů

 

Volební komise jmenovaná ředitelem školy:

Mgr. Věra Kalauzová – předsedkyně  ……………………………………………..

Mgr. Irena Klementová – člen               ……………………………………………

Mgr. Hana Marková – člen                      ……………………………………………

 

 

V Klášterci nad Ohří, dne 15. 11. 2017


SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY podle výsledků voleb 25. 10. 2017 a 14. 11. 2017

Kromě dvou volených členů z řad pedagogů školy a zákonných zástupců žáků školy jsou členy školské rady další dva zástupci zřizovatele školy.

Tyto členy jmenuje zřizovatel školského zařízení.

Zřizovatelem GSOŠ Klášterec nad Ohří je Ústecký kraj, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČO 70892156 

školská rada na svém první zasedání dne 18.01.2018 stanovila svůj jednací řád a zvolila svého předsedu:

Usnesení č. ŠR/1/1/2018:
Školská rada projednala a schvaluje jednací řád školské rady. Hlasování:    6 - 0 - 0

Usnesení č. ŠR/1/2/2018:
Školská rada projednala a volí předsedkyní školské rady Ing. Veroniku Dlouhou. Hlasování:    6 - 0 - 0

V příloze přiložen schválený jednací řád.

Zástupci zřizovatele: Zástupci žáků: Zástupci pedagogického sboru:
Ing. Veronika Dlouhá
Eva Kohoutová
Ing. Milan Větrovský Ph.D
Mgr. Petra Manasová
ing. Dagmar Eichlerová
Mgr. Vojtěch Živůstka

Kontakty

Stránka

 • 1