#
#
#
#

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

EduPage

EduPage

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

Kalendář

FACEBOOK

logo fb

Anketa

Líbí se vám naše škola?

Celkem hlasů:
346
Hlasování začalo:
17. 7. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

ROZHODNUTÍ V 2. KOLE PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Ředitelka školy dne 24.5.2018 níže uvedeným seznamem  uchazečů do osmiletého a čtyřletého oboru,  pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče, zveřejňuje výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Seznam uchazečů je dne 24.5.2018 zpřístupněn i na webových stránkách školy www.gymkl.cz.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku na Gymnáziu a Střední odborné škole Klášterec nad Ohří, běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – výsledku přijímacího řízení, po dobu 10 pracovních dnů.


V Klášterci nad Ohří dne 24.5.2018, Ing. Jaroslava Kovandová, ředitelka školy

Výsledky příjmacího řízení - seznamy přijatých uchazečů níže

 

ROZHODNUTÍ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19

Ředitelka školy dne 27.4.2018 níže uvedeným seznamem  uchazečů do osmiletého oboru a čtyřletých oborů, pod přiděleným registračním číslem u každého uchazeče, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019. Seznam uchazečů je dne 27.4.2018 zpřístupněn i na webových stránkách školy www.gymkl.cz.

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 6) a 7) školského zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku na Gymnáziu a Střední odborné škole Klášterec nad Ohří, běží ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů – výsledku přijímacího řízení, po dobu 10 pracovních dnů,  tj. od 30.4.2018 do 16.5.2018.

Výsledky jednotné zkoušky, které uchazeči konali v termínech 12.4.2018. 13.4.2018, 16.4.2018  a 17.4.2018, jsou k dispozici v kanceláři školy.


V Klášterci nad Ohří dne 27.4.2018, Ing. Jaroslava Kovandová, ředitelka školy

Zprávy

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro šk.rok 2018/2019


SOŠ, ostatní, GYM | 24. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Uchazeči přijatí do primy 2018-2019


ostatní, GYM | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Uchazeči, přijatí do 1. G 2018-2019


ostatní, GYM | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu

Uchazeči, přijatí do 1. S 2018-2019


SOŠ, ostatní | 27. 4. 2018 | Autor: Správce Webu