#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

SAS

Internetová aplikace SAS

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

Kalendář

Anketa

Líbí se vám naše škola?

Celkem hlasů:
263
Hlasování začalo:
17. 7. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Podrobné informace dle § 60 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona budou zveřejněny 31.1.2018.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018-19

Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková organizace

Vyhlašuji 1. kolo přijímacího řízení do níže uvedených oborů s datem doručení přihlášek ke studiu nejdéle do 1. března 2018.text

Kritéria jsou stanovena a zveřejněna dle § 60 odst. 2) až 5) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)   a  dle vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení, ve znění pozdějších předpisů

Obory studia a počty přijímaných žáků v přijímacím řízení:

1.  79-41-K/81 Gymnázium – 30 žáků (prima pro žáky 5. tříd ZŠ) + 2 místa na odvolání (do 3 dnů)

2.  79-41-K/41 Gymnázium – 30 žáků (pro žáky 9. tříd ZŠ) + 2 místa na odvolání (do 3 dnů)

3.  75-41-M/01 Sociální činnost – 30 žáků (pro žáky 9. tříd ZŠ) + 2 místa na odvolání (do 3 dnů)

V přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen „jednotná zkouška“).

Kritéria přijímacího řízení pro stanovení pořadí uchazečů v oboru:

Ve všech nabízených oborech se vychází ze tří  kritérií:

1. kritérium - výsledky písemných testů z českého jazyka a matematiky, jejichž hodnocení je zajištěno Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz)

2. kritérium – prospěch na základní za 1. a 2. pol. předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku

3. kritérium – umístění do 3. místa v okresních, krajských a celostátních soutěžích společenskovědných a přírodovědných.

 

79-41-K/81 Gymnázium – osmiletý cyklus

1. kritérium:

 • počet bodů z písemného testu z českého jazyka násoben koeficientem 0,6 (60%)
 • počet bodů z písemného testu z matematiky násoben koeficientem 0,6 (60%)
 • Maximální počet získaných bodů celkem za oba testy je 60.

   2. kritérium:

 • počet bodů za průměrný prospěch v 1. pololetí a 2. pololetí 4. ročníku, 1. pololetí 5.ročníku a to tak, že za každé pololetí může získat max. 10bodů.

Bodové hodnoceni (průměrný prospěch – počet bodů):

1,00 - 1,30 …. 10 bodů

1,31 – 1,50 … 8 bodů

1,51 – 1,80 … 6 bodů

1,81 a více … 0 bodů

    3.kritérium:

 • 10bodů za umístění do 3. místa v okresních, krajských a celostátních soutěžích společenskovědných a přírodovědných.

 

79-41-K/41 Gymnázium

   1.kritérium:

 • počet bodů z písemného testu z českého jazyka násoben koeficientem 0,6 (60%)
 • počet bodů z písemného testu z matematiky násoben koeficientem 0,6 (60%)
 • maximální počet získaných bodů celkem za oba testy je 60.

    2. kritérium:

 • Počet bodů za průměrný prospěch v 1.pololetí a2.pololetí8.ročníku, 1.pololetí 9.ročníku a to tak, že za každé pololetí může získat max. 10bodů.

Bodové hodnoceni (průměrný prospěch – počet bodů):

1,00 - 1,30 …. 10 bodů

1,31 – 1,50 … 8 bodů

1,51 – 1,80 … 6 bodů

1,81 a více … 0 bodů

    3.kritérium:

 • 10bodů za umístění do 3. místa v okresních, krajských a celostátních soutěžích společenskovědných a přírodovědných.

 

 75-41-M/01 Sociální činnost

   1. kritérium:

 • počet bodů z písemného testu z českého jazyka násoben koeficientem 0,6 (60%)
 • počet bodů z písemného testu z matematiky násoben koeficientem 0,6 (60%)
 • maximální počet získaných bodů celkem za oba testy je 60.

    2. kritérium:

 • Počet bodů za průměrný prospěch v 1.pololetí a2.pololetí8.ročníku, 1.pololetí 9.ročníku a to tak, že za každé pololetí může získat max. 10bodů.

Bodové hodnoceni (průměrný prospěch – počet bodů):

1,00 - 1,50 … 10 bodů

1,51 – 1,80 … 8 bodů

1,81 – 2,00 … 6 bodů (nutným kritériem pro přidělení bodů je, aby uchazeč na vysvědčení neměl ani jednu čtyřku)

2,01 – 2,30 … 4 body (nutným kritériem pro přidělení bodů je, aby uchazeč na vysvědčení neměl ani jednu čtyřku)

2,31 a více … 0 bodů

    3. kritérium:

 • 10bodů za umístění do 3. místa v okresních, krajských a celostátních soutěžích společenskovědných a přírodovědných.

 

V Klášterci nad Ohří

17.1.2018

Ing. Jaroslava Kovandová, ředitelka školy

příloha: Kritéria PZ 2018