#
#
#
#
#

Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

SAS

Internetová aplikace SAS

Přehled událostí

doprava

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

Kalendář

FACEBOOK

logo fb

Anketa

Líbí se vám naše škola?

Celkem hlasů:
295
Hlasování začalo:
17. 7. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Obsah

Proč se vzdělávat právě na naší GSOŠ? (...níže)

sipka1
Gymnázium

Každoročně otevíráme jeden ročník osmiletého studijního cyklu a jeden ročník čtyřletého studijního cyklu. Žáci přicházejí do osmiletého gymnázia po 5. třídě, do čtyřletého gymnázia po 9. třídě ZŠ nebo OŠ. Více...

SOŠ

Vzdělávací program sociální činnost je čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou. Studium daného oboru připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Více...

sipka2
Naše škola děkuje těmto partnerům a sponzorům za spolupráci:
město
MUP
kuuk nlgrosruc.
cambridgeUJEP
kratka        2.ZŠ zš vejprty perstejn
Proč se vzdělávat právě na naší GSOŠ?
 • Jsme kvalitní a prestižní střední škola
 • Jsme škola, kde nebudeš jenom sedět, ale opravdu se něco naučíš
 • Jsme škola, kde tě učí, co tě baví
 • Máme aprobovaný pedagogický sbor
 • Mimořádnou pozornost věnujeme přípravě žáků na maturitní zkoušky a přijímací zkoušky na VŠ a VOŠ
 • Naši absolventi jsou úspěšní v přijímacích řízeních na VŠ a VOŠ
 • Výuka cizích jazyků: gymnázium- osmiletý i čtyřletý cyklus dva cizí jazyky, SOŠ jeden cizí jazyk
 • Povinně a nepovinně vyučované cizí jazyky na škole: AJ, NJ,RJ ,FJ
 • Výuka cizích jazyků probíhá v malých výkonnostních skupinách - jedinečnost školy v regionu
 • Příprava žáků na mezinárodní zkoušky
 • Ve 3. a 4. ročnících se žáci profilují – výběr z široké nabídky volitelných seminářů
 • Během studia jsou žáci zapojováni do olympiád a soutěží v kolech regionálních, krajských i celostátních
 • Škola spolupracuje se zahraničními školami – Německo, Holandsko a podporuje práci na společných projektech a výměnné akce
 • Do plánu školy zařazujeme odborné exkurze, na SOŠ také povinné praxe
 • Součástí výuky jsou lyžařský výcvikový kurz a vodácký kurz
 • Výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách
 • V posledních dvou ročnících se žáci profilují – široká nabídka volitelných předmětů
 • Nabídka mimoškolních aktivit – projekty, sportovní a vzdělávací kroužky, divadlo…
 • Nabízíme pro studenty poradenství – prevence sociálně patologických jev, anonymně mohou využívat služeb školního psychologa
 • Pravidelné konzultace vyučujících pedagogů pro žáky
 • Konzultační hodiny nabízí pro žáky i jejich zákonné zástupce výchovná a kariérová poradkyně
 • Věnujeme se talentovaným žákům
 • Nabízíme pedagogicko-psychologické služby pro žáky s poruchami učení
 • Možnost individuálního vzdělávacího programu
 • Všem žákům je k dispozici velkokapacitní kopírka
 • Stravování ve vlastní školní jídelně
 • Bezbariérový přístup
 • Nabízíme úpravu rozvrhu v návaznosti na dopravní spojení