Navigace

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Spolupráce s Metropolitní univerzitou

MU

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuální počasí

Počasí dnes:

26. 9. 2017

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 15 až 19°C. Noční teploty 9 až 5°C.

Anketa

Líbí se vám naše škola?

Celkem hlasů:
102
Hlasování začalo:
17. 7. 2017
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Majáles a Pře-vo-ri show 6.5.2011 - 183

Obsah

Každoročně otevíráme jeden ročník osmiletého studijního cyklu a jeden ročník čtyřletého studijního cyklu. Žáci přicházejí do osmiletého gymnázia po 5. třídě, do čtyřletého gymnázia po 9. třídě ZŠ nebo OŠ. První čtyři roky osmiletého gymnázia jsou věnovány celému spektru všeobecného vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků, výpočetní techniku a tělesnou kulturu. Legislativa umožňuje žákům gymnaziálního osmiletého cyklu, po ukončení kvarty (po splnění povinné školní docházky), přestup na jinou střední školu, pokud se rozhodnou pro studium jiného oboru.

Ve vyšších ročnících si žáci vybírají z nabízených volitelných předmětů a seminářů, a začínají tak profilovat své budoucí zaměření.

V jazycích jsou zařazeni do skupin podle dosažené úrovně, což jim umožňuje navázat na svou dřívější přípravu a plynule pokračovat. Studium obou cyklů je zakončeno maturitní zkouškou, jejíž úspěšné složení je nutným předpokladem pro přijetí na vysokou školu.

Škola klade důraz na komplexní rozvoj osobnosti žáka, jeho individuální schopnosti a dovednosti, schopnost samostatné orientace v dané problematice, celkový přehled a kvalitu zvládnutých poznatků.


Konkretizovaný učební plán pro nižší ročníky osmiletého cyklu

ŠUP pro nižší gym. (ke stažení)

vyučovací předmět týdenní hodinová dotace v ročníku RUP
ročník prima sekunda tercie kvarta celkem  
český jazyk a literatura 4 4 4 4 16  15 + 1 hodina z disponibilní časové dotace
anglický jazyk 3 3 3 3 12  12
německý jazyk 2 2 3 3 10  10 hodin z disponibilní časové dotace
matematika 4 5 4 4 17  15 + 2 hodiny z disponibilní časové dotace
informatika a kom. technologie 0 1 2 2 5  1+ 3 z disponibilní + 1 (SEKUNDA) z Čl. a svět práce - využití digitálních technologií
dějepis 2 2 2 2 8  8
výchova k občanství 1 1 2 2 6  3 +  1 hodina z Člověk a svět práce - Svět práce + 2 hodiny z disponibilní časové dotace
fyzika 2 3 2 2 9 21 +1 (PRIMA do Fy) z Člověk a svět práce - práce s laboratorní technikou + 2 z Člověk a zdraví - Výchova ke zdraví + 6  z disponibilní časové dotace
chemie 0 0 2 2 4
biologie 3 2 3 2 10
zeměpis 2 2 1 2 7
hudební výchova 1 1 1 1 4  4
tělesná výchova 2 2 2 2 8  6
výtvarná výchova 2 2 1 1 6  8
celkem 26 30 31 31 118  98 +24 disponibilní časová dotace

Disponibilní časová dotace v rozsahu 24 hodiny byla použita k realizaci  vzdělávacího obsahu oboru Německý jazyk, k rozvoji klíčových kompetencí žáků a naplnění průřezových témat v jednotlivých vzdělávacích oborech.

Podle RUP:
povinná časová dotace: 122 hodin
maximální týdenní dotace: prima, sekunda - 30 hodin, tercie, kvarta - 32 hodin
minimální týdenní dotace: prima, sekunda - 28 hodin, tercie, kvarta - 30 hodin
disponibilní časová dotace: 24 hodin

Poznámky k učebnímu plánu:

Český jazyk a literatura  -  časová dotace posílena o 1 hodinu z disponibilní dotace
Matematika - časová dotace posílena o 2 hodiny z disponibilní dotace
Informační a komunikační technologie posílena v sekundě o 3 hodiny z disponibilní hodinové dotace a zároveň  v sekundě bude realizována 1 hodina z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce  - Využití digitálních technologií
Výchova k občanství – v tercii a kvartě bude realizováno po 1 hodině z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – Svět práce, hodinová dotace je posílena o 1 hodinu z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – Svět práce a  o 2 hodiny z disponibilní časové dotace
Vzdělávací oblast Člověk a příroda – hodinová dotace bude distribuována takto:
Fyzika – v primě realizována 1 hodina z vzdělávací oblasti Člověk a svět práce – Práce s laboratorní technikou
Biologie – v primě, sekundě a tercii bude realizováno po 1 hodině z vzdělávací oblasti Člověk a zdraví – Výchova ke zdraví (1 hodina přidána z disponibilní časové dotace)
Zeměpis – časová dotace posílena o 1 hodinu z disponibilní hodinové dotace
Hodinová dotace vzdělávací oblasti Člověk a příroda je posílena celkem  6 hodinami z disponibilní hodinové dotace
Německý jazyk –  10 hodin použito z disponibilní časové dotace

Konkretizovaný učební plán pro třídy vyššího gymnázia

ŠUP pro vyšší gym. (ke stažení)

vyučovací předmět týdenní hodinová dotace v ročníku RUP
ročník I. roč. II. roč. III. roč. IV. roč celkem  
český jazyk a literatura 4 4 4 4 16  12+4 z disponibilní časové dotace
anglický jazyk 3 3 3 3 12  
německý jazyk 3 3 3 3 12  
matematika 4 4 4 4 16  10+6 z disponibilní časové dotace
fyzika 2 2 2 2 8  36+10 z disponibilní časové dotace
chemie 2 2 2 1 7
biologie 2 2 3 2 9
zeměpis 2 3 1 0 6
společenskovědní základ 2 2 2 2 8
dějepis 2 2 2 2 8
estetická výchova 2 2 0 0 4  
tělesná výchova 2 2 2 2 8  
informatika 2 2 0 0 4  
volitelný seminář 1 1 1 2 2 6  8+6 z disponibilní časové dotace
volitelný seminář 2 0 0 2 2 4
volitelný seminář 3 0 0 2 2 4
celkem 33 34 32 33 132  96 +26

Poznámky k učebnímu plánu:
Český jazyk a literatura – hodinová dotace posílena 4 hodinami z disponibilní časové dotace
Matematika - hodinová dotace posílena 6 hodinami z disponibilní časové dotace
Vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a společnost v celkové hodinové dotaci posíleny o 10 hodin z disponibilní časové dotace
Hodinová dotace v konkrétních vzdělávacích oborech je rozložena takto:
Fyzika  - hodinová dotace posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace
Chemie – hodinová dotace posílena 1 hodinou z disponibilní časové dotace
Biologie - hodinová dotace posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace pro realizaci výstupů Výchovy ke zdraví a části výstupů Geologie
Zeměpis – hodinová dotace posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace pro realizaci části výstupů Geologie
Společenskovědní základ –  - hodinová dotace posílena 2 hodinami z disponibilní časové dotace pro realizaci  výstupů Člověk a svět práce
Dějepis – hodinová dotace posílena 1 hodinou z disponibilní časové dotace
Estetická výchova  - Hudební výchova, Výtvarná výchova
Volitelné semináře - využito 6 hodin z disponibilní časové dotace


Cílem naší výuky je:

 • zvládnutí středoškolské látky 
 • připravenost na další profesní dráhu 
 • připravenost na přijímací zkoušky na vysokou školu 
 • dobrá znalost cizích jazyků 
 • zvládnutí mateřského jazyka po stránce ústní i písemné 
 • schopnost řešit problémy, které přináší život i profese 
 • schopnost rozvíjet ty vlastnosti, které jsou základem zdravého vztahu k životu 
 • schopnost tvořivé práce 
 • schopnost vnímat umění, chránit umělecké projevy lidstva 
 • schopnost prosazovat ekologické přístupy k řešení problémů 
 • schopnost orientovat se v mezilidských vztazích 
 • chápání demokracie a tolerance různých kulturních a náboženských projevů

 


Nabídka povinně volitelných předmětů (seminářů)
ve třetím a čtvrtém roč.gymn. na šk. rok 2017-18

Mgr.V. Kalauzová

Ve třetí a čtvrtém ročníku si každoročně žáci volí z nabídky seminářů.

Ve třetím i ve čtvrtém ročníku mají žáci povinnost si vybrat tři libovolné semináře. 
Semináře jsou rozděleny do jednotlivých bloků. Předměty v daném bloku budou vyučovány ve stejnou dobu, proto si musí žák z daného bloku zvolit pouze jeden předmět.
Zápis do jednotlivých seminářů bude probíhat od 27.3. do 31. 3. 2017  a podle zájmu studentů se koncem dubna upřesní nabídka seminářů. Seminář se otevře s alespoň 12 zapsanými žáky

1.blok:
 • Konverzace v AJ1
 • Konverzace v NJ
2.blok:
 • Seminář ze zeměpisu
 • Seminář z fyziky a chemie
3.blok:
 • Seminář z dějepisu
 • Seminář z matematiky
4.blok:
 • Seminář společenskovědního základu
 • Seminář z informatiky
5.blok
 • Konverzace v Aj2
 • seminář z biologie

Nabídka nepovinných zájmových kroužků 2017-18

CHEMICKÝ KROUŽEK

úterý od 15:15 – 17:00 / 10x za pololetí
Přihlášky:     do 22.9.2017 u ing. Foltýnové
Začátek:     26.9.2017
Náplň:        chemické pokusy z různých oblastí chemie – anorganická, organická, biochemie
Cena:        300,- Kč/pololetí
maximální počet studentů 12
----------------------------------------------------------

Sportovní hry – vyučující Mgr. M. Štěrbová
- Cena za kroužek pro jednotlivce se bude odvíjet podle počtu přihlášených (min. 10 účastníků)
- Začátek kroužku: 6. 10. 2017
- Doba konání bude stanovena po konzultaci se studenty, předběžně pátek 13:45 - 14:45

Další kroužky je možné navrhnout z řad studentů a otevřít je v průběhu roku po domluvě s vyučujícím TV.
----------------------------------------------------------

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM DO PRIMY    

ČESKÝ JAZYK - MATEMATIKA
Od listopadu 2017
Doba konání:  každý čtvrtek v odpoledních hodinách (bude upřesněno)
                          vždy 1 vyuč.hodina matematiky + 1 vyuč.hodina českého jazyka (15 min.přestávka)
Kurzovné:       ČJ - 600,- Kč, M- 600,- Kč; splatnost 1.vyuč.hodinu
Kurzy budou otevřeny při minimálním počtu 7 zájemců.
Info:                čes.jazyk:  havrankovaj@gymkl.cz
                        matematika:  tropkovaz@gymkl.cz
----------------------------------------------------------

Matematické semináře - Matematika trochu jinak
Hlavní náplň: příprava na matematické soutěže – olympiáda, Klokan, Pythagoriáda

1. Vyučující: Mgr.Věra Kalauzová pro třídy: kvinta, I.G..

2. Vyučující: Mgr.Ivana Popelková pro třídy: prima,  II.G, III.G a IV.G, sexta, septima, oktáva

3. Vyučující: Ing.Jana Rauscherová pro třídu: kvarta

4. Vyučující: Mgr.Zdena Tropková pro třídy: sekunda, tercie

Zájemci se domluví se jednotlivými vyučujícími, časy se upřesní.
----------------------------------------------------------

Nabídka kurzů Aj k přípravě na Cambridgeské zkoušky

1)    Příprava na CAE zkoušky (úroveň C1) – 1x týdně - Mgr. Miloslava Koubová
-    Cena za kurz pro jednotlivce se bude odvíjet podle počtu přihlášených
-    Doba konání bude stanovena po konzultaci s přihlášenými studenty (s ohledem na jejich rozvrh)

2)    Příprava na FCE zkoušky (úroveň B2) – 1x týdně - Mgr. Drahuše Uzsáková
-    Cena za kurz pro jednotlivce se bude odvíjet podle počtu přihlášených
-    Doba konání bude stanovena po konzultaci s přihlášenými studenty (s ohledem na jejich rozvrh)